Polgármesteri határozat - 30/2020. - A Kiskőrös 0147 és a 0156 hrsz-ú földutak aszfaltburkolattal történő ellátása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata a határozat 2. pontjában meghatározott ingatlanrészeket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés közfeladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és útfelület aszfaltburkolattal történő ellátása céljára kívánja felhasználni, melyet a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú (projekt azonosító: 1824619287) „A széles út aszfaltburkolattal történő ellátása” című projekt keretében valósít meg.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat 1 – 12 számú mellékletét képező változási vázrajzokban foglalt földrészletek megosztását, telekalakítási eljárás lefolytatását kezdeményezem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. előtt.
  3. A telekalakítással összefüggő valamennyi költséget Kiskőrös Város Önkormányzata visel.
84 KB
30-2020.doc
630.52 KB
30-2020-1-melleklet.pdf
675.97 KB
30-2020-2-melleklet.pdf
606.45 KB
30-2020-3-melleklet.pdf
518.91 KB
30-2020-4-melleklet.pdf
398.65 KB
30-2020-5-melleklet.pdf
544.85 KB
30-2020-6-melleklet.pdf
596.01 KB
30-2020-7-melleklet.pdf
411.6 KB
30-2020-8-melleklet.pdf
386.07 KB
30-2020-9-melleklet.pdf
387.3 KB
30-2020-10-melleklet.pdf
384.47 KB
30-2020-11-melleklet.pdf
414.27 KB
30-2020-12-melleklet.pdf