Polgármesteri határozat - 31/2020. - KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-vel fürdő üzemeltetési feladatok ellátására megkötött támogatási szerződés módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. a 101/2019. (VII.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján Kiskőrös Város Önkormányzata és a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. között fürdő üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában megkötött támogatási szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítom
  2. az 1. pontban megjelölt módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződést aláírom.
83 KB
31-2020.doc
31.5 KB
31-2020-melleklet.doc