Polgármesteri határozat - 17/2020. - A Kiskőrös 094/9 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése Kecskés Richárd részére

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata a Kiskőrös külterület 094/9 hrsz-ú kivett legelő művelési ágban lévő 2458 m2 alapterületű ingatlan 1/2 arányban tulajdonát képező részét értékesíti Kecskés Richárd 6200 Kiskőrös, Agárhalom tanya 18282 hrsz, alatti lakos részére a határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt tulajdon-átruházási feltételekkel.
  2. Az 1. pontban nevesített adásvételi szerződés elkészítésének, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésének költségét Kecskés Richárd viseli.
81 KB
17-2020.doc
22.45 KB
17-2020-melleklet.docx