Polgármesteri határozat - 29/2020. - A sporttelep megbízási-üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló szerződés módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

Kiskőrös Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező 2711 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 46. szám alatti, 4 ha 6365 m2 alapterületű, kivett sporttelep rendeltetésű ingatlan tekintetében a Kiskőrösi Labdarúgó Club (székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 46.) és Kiskőrös Város Önkormányzata között fennálló a sporttelep üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására kötött megbízási-üzemeltetési szerződést módosítom, időtartamát 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig meghosszabbítom.

83 KB
29-2020.doc
17.9 KB
29-2020-melleklet.docx