Polgármesteri határozat - 22/2020. - A Kiskőrös Városért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. egyetértek azzal, hogy a Kiskőrös Város Önkormányzata a Kiskőrös Városért Alapítvány számára 350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint összegű támogatást nyújtson - Kiskőrös Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének terhére bankköltség és rezsiköltség kiegyenlítése céljából.
  2. a Város 2020. évi költségvetésének soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével előterjesztem.
80.5 KB
22-2020.doc