Polgármesteri határozat - 25/2020. - Az 1751/8 hrsz-ú ingatlan 1759/10000 arányú tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében, a tulajdonosi jog rendezése érdekében kezdeményezem a Kiskőrös, 1751/8 hrsz-ú, 1 ha 7006 m2 alapterületű, kivett telephely rendeltetésű ingatlan Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala javára bejegyzett (bejegyző határozat: 31612/2002.) 1759/10000 arányú tulajdonjog törlését és ezen arányú tulajdonjog Kiskőrös Város Önkormányzata javára történő bejegyzését.
  2. Megkeresem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Földhivatali Osztályát 5. (Kiskőrös), a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése céljából.
83 KB
25-2020.doc