Polgármesteri határozat - 15/2020. - 103/2020. számú képviselő-testületi határozat módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

A „Pályázat benyújtása települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” tárgyú 103/2020. számú határozatának

a) 1. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„egyetért azzal, hogy A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás elnyerésére az Önkormányzat pályázatot nyújtson be 6.852.088,-Ft összköltségű támogatási összeg elnyerésére”

valamint

b) 3. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„A pályázat sikeres megvalósítása érdekében a 0151, 1131, 4901/2, 1840, 0163/2, 0166, 0422/6, 0465, 0542, 0552, 2725/3, 0370, 0335/18, 0341/6, 1750, 081, 069, 094/56, és a 055 helyrajzi számú Önkormányzati tulajdonban lévő területeken illegálisan elhelyezett hulladék kerül felszámolásra.”

c) a 3. pont számozása 4.-re változik.

81.5 KB
15-2020.doc