Polgármesteri határozat - 28/2020. - A Rónaszéki Fürdő rekonstrukciójához beruházási koncepcióterv elkészítése

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata egyetért a „Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő” átfogó fejlesztésével és az ahhoz kapcsolódó előkészítési feladatok megkezdésével.
  2. Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a „Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő koncepciótervének és árazott költségbecslésének elkészítése” tárgyában a tervezési szerződést 7.500.000,-Ft + Áfa értékben megkötöm.
  3. A Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önk. rendelet 7. sz. melléklet 3. cím terhére biztosítom a fedezetet, a rendelet soron következő módosítását az 2. pontban foglaltakra figyelemmel készítem elő.
83.5 KB
28-2020.doc