Polgármesteri határozat - 33/2020. - Tulajdonosi hatáskörök gyakorlása a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft-nél

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Schäffer Tamás Andrást nevezem ki 2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.
  2. ügyvezető munkaszerződés módosítását (1.melléklet), valamint az alapító okiratot módosító okiratot (2.melléklet) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  aláírom és felkérem az ügyvezetőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a cégnyilvántartást vezető cégbíróságnál.
84 KB
33-2020.doc
15.14 KB
33-2020-1-melleklet.docx
360.01 KB
33-2020-2-melleklet.pdf