Polgármesteri határozat - 20/2020. - Fejlesztési célú hitel rendelkezésre tartási idejének módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. megállapítom, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívás, 784/4301/15/12/2017. támogatói okirat számú „Széles út szilárd burkolattal történő ellátása” tárgyú projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja módosul, ezért a projekthez kapcsolódó megkötött Beruházási/fejlesztési hitelszerződés rendelkezésre tartási időszakának módosítása szükséges.
  2. kezdeményezem a K&H Bank Zrt-nél, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata és a K & H Bank Zrt. között Széles út szilárd burkolattal történő ellátásához 100 millió Ft hitelösszegben 2019. december 19. napján megkötött Beruházási/fejlesztési hitelszerződés rendelkezésre tartási időszaka meghosszabbításra kerüljön. A kért módosított rendelkezésre tartási időszak vége 2021. december 31. napja.
  3.  a 2. pontban meghatározottak érdekében a kapcsolódó szükséges intézkedéseket megteszem.
82 KB
20-2020.doc