Polgármesteri határozat - 26/2020. - Jakab Gina lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat vagyonát képező, kiskőrösi 080/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Öregszőlő tanya 27. szám alatti, 3 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 tároló helyiségekből álló komfortos, 73 m2 alapterületű lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszonyt Jakab Gina 6200 Kiskőrös, Öregszőlő tanya 93. ajtószám alatti lakos részére, 2 éves időtartamra meghosszabbítom.
  2. Kezdeményezem a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítását és a határozat-tervezetben foglaltak szerinti tartalommal történő megkötését, majd azt követően annak közjegyzői okiratba foglalását.
83 KB
26-2020.doc
26.66 KB
26-2020-melleklet.docx