Polgármesteri határozat - 27/2020. - A TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú, „Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön” című pályázattól történő elállás

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. megállapítom, hogy a TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú, „Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön” című pályázathoz (továbbiakban: pályázat) kapcsolódó építési beruházást az Önkormányzat - az aránytalanul magas kivitelezési költségre tekintettel önhibáján kívül nem tudja megvalósítani.
  2. megállapítom, hogy az önkormányzat - a beruházási költségek előre nem látható a várható inflációt meghaladó mértékű, emelkedése miatt - a támogatási szerződés hatálybalépését követően bekövetkező, neki nem fel róható ok miatt nem képes a projekt megvalósítására, emiatt az ÁSZF 14.2. pontja szerinti „lehetetlenülés” ok fennáll.
  3. az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” című dokumentum 14.3 pontja alapján az IKT-2017-603-I1-00003707 iktatószámú szerződéstől elállok.
  4. kijelentem, hogy a pályázattal összefüggő, annak megvalósítását célzó, jelen időpontig kifizetésre került projektköltségek fedezetét önerőből biztosítom.
  5. kijelentem, hogy a pályázattal összefüggő, annak megvalósulását célzó szerződéseket megszüntetem.
  6. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 175. § (1) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettséget a kötelezés közlésétől számított harminc napon teljesítem.
  7. A visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget – a Magyar Államkincstár visszafizetésre kötelező döntésének kézhezvételétől számított 25 napon belül - Kiskőrös Város 2020. évi költségvetésének módosítását előterjesztem.
  8. a 2-3. pontban foglaltak teljesítése érdekében – a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedéseket megteszem.
85.5 KB
27-2020.doc