Adócsoport ügymenetleírásai

Kapcsolódó cikkek

A gépjármű üzemben tartója/tulajdonosa által fizetendő gépjárműadó fizetési kötelezettség megállapítása. Az adó alanya:

Az adó alanya a vállalkozó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére kötelezett:

Az ingatlantulajdonosok/az ingatlanon bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja által fizetendő magánszemélyek kommunális adója adófizetési kötelezettség megállapítása.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint telek tulajdonosa, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonban álló lakás bérlei jogával rendelkezik.

A vállalkozásokra vonatkozó kapcsolattartási szabályok

2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illetve a helyi iparűzési adóbevallás és előlegcsökkentésre irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését is a NAV felé kell teljesíteni.

A kibocsátó a talajba juttatott, környezetterhelő anyagok minden egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni Talajterhelés díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót ( természetes és jogi személyeket, valamint jogi személyiség nélküli szervezeteket terheli akik/

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adófolyószámlán a rendelkezésére az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adószámlára számolja el.