Tájékoztató a magánszemély kommunális adóhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint telek tulajdonosa, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonban álló lakás bérlei jogával rendelkezik.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik.

Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik.

Telek esetén az adókötelezettség

  1. a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,
  2. a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
  3. erdőnek minősülő telek esetében

ca. a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
cb. az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján

  1. a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,
  2. az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján

keletkezik.

Az adózónak a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie az önkormányzati adóhatóság felé. Például aki újépítésű ingatlan tulajdonosa és 2020. évben lett végleges a használatbavételi engedélye, annak 2021. január 15. napjáig az adókötelezettség keletkezéséről bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. Ha valaki ingatlant vásárolt, akkor a tulajdoni viszonyokban történő változást 15 napon belül kell bejelenteni.

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg az adót.

Az Elektronikus önkormányzati portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon az adóbevallási, adatbejelentési információk menüpontban lehetőség van arra, hogy Kiskőrös Város Önkormányzatánál, a nyilvántartott magánszemély kommunális adó adatbejelentéseit lekérdezzék, illetve megtegyék. Kérjük, szíveskedjenek leellenőrizni, hogy a változás adatbejelentését megtették-e már és ha nem, akkor a jelzett végső adatbejelentési határidőig még teljesíthetik!

Az adatbejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető www.kiskoros.hu oldalról a Közérdekű / Polgármesteri Hivatal / letölthető nyomtatványok / Adócsoport nyomtatványok / címszó alól is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű kommunális típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság folyamatosan vizsgálja, hogy a magánszemélyek eleget tettek-e bejelentési kötelezettségüknek. A késedelmes teljesítés miatti elmarasztalás elkerülése érdekében kérem, hogy adatbejelentési kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget!

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával, valamint az adóbefizetéssel 2021. január 1. napjától is hozzájárulnak Kiskőrös Város fejlődéséhez!

Kiskőrös, 2020. január 8.

Tájékoztató a magánszemély kommunális adóhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségről
45.19 KB
tajekoztato-kommunalis-adohoz-kapcsolodo-bejelentesi-kotelezettsegrol.docx

Hasonló cikkek

Adatvédelem nemzetközi napja: január 28. Az Európai Tanács kezdeményezésére 2007 óta minden év január 28-a az adatvédelem nemzetközi napja. A világnap alkalmából a Rendőrség az adatvédelmi veszélyeire hívja fel a figyelmet.
No crash Challange - Nyerd meg osztálykirándulásod útiköltségét! - Online közlekedésbiztonsági vetélkedő A Bács-Kiskun Megyei Balestmegelőzési Bizottság versenyre hívja a Bács-Kiskun megyei általános és középiskolai osztályokat!
A Biztonságos Internet Nap – Safer Internet Day (SID) – célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program (SIP) akciótervének keretein belül több mint 150 országban minden évben ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremtsen és buzdítsa a gyerekeket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban, iskolában, barátokkal is tudnak használni.