Idegenforgalmi adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2012. (XI.20) önkormányzati rendelete alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Kiskőrös város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint.

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (adóbeszedésre kötelezett) szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

Jogszabályi háttér:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2012. (XI.20) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról. 

Adóbevallást benyújtó személye: 

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. 

Adóbevallás benyújtás formája és módja: 

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portálról tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.

A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2022.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók , egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.

Az „ ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2022.01.01-TŐL)" nyomtatványt fentieken kívül megtalálható és letölthető Kiskőrös Város Honlapján.
/ Közérdekű - Polgármesteri Hivatal - Letölthető nyomtatványok - Adócsoport nyomtatványok - Idegenforgalmi adó - Adóbevallás az idegenforgalmi adóról. /

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

https://kiskoros.hu/idegenforgalmi-ado-1

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatják be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak. 

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése: 

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. 

Fizetési határidő és számlaszám: 

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg. Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma: Kiskőrös Város Önkormányzata Idegenforgalmi adó beszedési számla (10400621-00027761-00000007). 

Eljárás díja: 

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes. 

Ügyintézési idő: 

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap. 

Az adatbejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos döntések közlése: 

Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) - az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről. 

Ügyet intéző Osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Adócsoport

Ügyintézés helye, ügyintéző elérhetősége:

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. I. emelet 7. sz. ajtó
Ügyintéző: Ba Andrásné
Telefon: 78/513-120/219. mellék.
Mobil: 06-20/5046-592
E-mail: adokonyvelo [kukac] kiskoros [pont] hu