Kiskőrös Város Településrendezés

Kiskőrös Város Településrendezés

Kiskőrös Város Önkormányzata megbízásából a Város-Teampannon Kft. készíti a településrendezési eszközök módosítását.

Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2016. (IX.16.) határozata (lásd IV. 1. melléklet) értelmében döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról. A módosítás  egyszerűsített eljárásban történik, és összesen 18 témakört érint, mely tartalmazza az önkormányzati, lakossági fejlesztési igényeket és a törvényességi felügyelőség javaslatát is.

A partnerségi egyeztetés a 124/2013. Képviselő-testületi határozat szerint történik.

A településrendezési tervek készítésére és módosítására vonatkozó véleményezési eljárásokat a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: TFR rendelet) határozza meg. Mivel a módosítás egyik esetben sem érint településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúrahálózatot, főhálózatot, valamint nem történik zöld-, vízgazdálkodási, erdő-, és természetközeli terület megszüntetése, ezért a TFR rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében a fenti változtatások egyszerűsített eljárás keretében kerülnek módosításra. A 16. számú módosítás ugyan új beépítésre szánt terület kijelölését tartalmazza új gazdasági területként, azonban a képviselő-testület által hozott döntés értelmében kielégíti a TFR rendelet vonatkozó 32. § (4) b) pontját, miszerint a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja.

Kiskőrös hatályban lévő településrendezési eszközei a következők:

Helyi építési szabályzatról szóló 18/2015. (IX. 10.) Önkormányzati rendelet

Településszerkezeti tervről szóló 95/2015. számú Kt. határozat

A hatályos településrendezési eszközök a település honlapján is megtekinthetők a következő honlapcímen: http://kiskoros.hu/kiskoros-varos-helyi-epitesi-szabalyzatarol-es-szabal...

A módosítások érintik a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet is.

Az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet hatályos településrendezési követelményeinek figyelembe vételével módosítja.

További információ a csatolt fájlokban.

142.83 KB
07._napirendi_pont_1._melleklete.pdf
127.78 KB
07._napirendi_pont_2._melleklete.pdf
9.76 MB
kiskoros_reszterulet_mod_egyszeru.pdf
402.34 KB
kiskorosphdeltamikro.hu_20161020_173234.pdf
4.27 MB
01._napirendi_pont_melleklet.pdf
13.54 MB
kiskorosphdeltamikro.hu_1.pdf
15.8 MB
kiskorosphdeltamikro.hu_2.pdf
674.43 KB
mx-m266n_20161228_133515.pdf
331.92 KB
mx-m266n_20161228_131115.pdf
7.62 MB
hesz_modositas_2017.pdf
10.35 MB
mx-m266n_20170213_075730.pdf
302.77 KB
mx-m266n_20170210_125554.pdf