Kiskőrös Város Településrendezés - archív kapcsolódó cikkek

Iktatószám: 387-49/2017Ügyintéző: Szabó János Kiskőrös Önkormányzata a 95/2015. sz. Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét és a 18/2015. (IX.10.) sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát módosítani kívánja a 134/2016. (IX.14.), 151/2016 (X.17.) számú és a 127/2017. (VII.13.) határozatai alapján.
A településképi arculati kézikönyvek elkészítése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során.
A településképi arculati kézikönyvek elkészítése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során.