Lakásbérleti pályázat - Mészáros L. u. 22.

Kiskőrös Város Önkormányzata Pályázatot hirdet lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

A lakás címe: Kiskőrös, Mészáros L. u. 22. földszint 6. (2458 hrsz)

  • helyiségei: 2 szoba, 1 konyha, 1 közlekedő, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 kamra, 1 tároló
  • komfortfokozata: komfortos
  • alapterülete: 63 m2
  • bérleti díja: 156,- Ft/m2/hónap

Az ingatlan bérbeadása legfeljebb két éves időtartamra történik!

A bérbevétel iránti pályázat az erre rendszeresített formanyomtatványon 2021. április 30. 12:00 óráig a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 8. helyiség) nyújtható be személyesen ügyfélfogadási időben vagy meghatalmazott útján, valamint postai úton, a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalnak (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) címezve.

A formanyomtatvány beszerezhető a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 8. helyiség), valamint elektronikus úton letölthető a www.kiskoros.hu weboldalról.

Szociális rászorultság alapján történő bérbeadás (pályázati jogosultság) feltételei:

  • szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján, legfeljebb 2 éves időtartamra annak adható bérbe, akinek a lakáspályázat beadásakor - a vele jogszerűen együttköltöző személyek jövedelmével együtt számítva - az egy före jutó havi jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42.750,-Ft), egyedül élő pályázó esetében kétszeresét (57.000,-Ft), emellett a pályázónak vállalnia kell, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban tartózkodik;
  • a fenti feltételek teljesítése esetén sem adható bérbe önkormányzati bérlakás annak a pályázónak, akinek a lakáspályázat beadásakor tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás van vagy 1.000.000 Ft-ot meghaladó ingó vagyonnal rendelkezik.

A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága választja ki a lakás bérlőjének személyét.

A kiválasztott bérlővel a bérleti szerződést a polgármester köti meg.

A lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják, amelynek különleges bizonyító ereje abban áll, hogy közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette. A közjegyzői okiratba foglalás díjköteles, mely összeg közjegyző részére történő megfizetése a bérlőt terheli.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárás során egyetlen pályázóval se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse a pályázatot.

Kiskőrös, 2021. április 13.

Pályázati kiírás - Mészáros L. u. 22.
567.25 KB
palyazati-kiiras-meszaros-l-u-22.pdf
Vagyonnyilatkozat
17.4 KB
vagyonnyilatkozat.docx
Lakáspályázat nyomtatvány 2021
106 KB
lakaspalyazat-nyomtatvany-2021.doc

Hasonló cikkek

Ismét itt a nyári szünidő, a kirándulások, nyaralások és a strandolások időszaka.
Felhívás Kiskőrös Város közigazgatási területén való ebösszeírásra. Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!
A környezet és természet védelmét érintő szabálysértések (2012. évi II. törvény)