Kitüntetéssel ismerték el a Szivárvány Szlovák Táncegyüttest

Kitüntetéssel ismerték el a Szivárvány Szlovák Táncegyüttest

Az egyik legrangosabb nemzetiségi kitüntetést kapta meg július 3-án a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes. A Tardoson megrendezett Magyarországi Szlovákok Napján az Országos Szlovák Önkormányzat által adományozott „Nemzetiségünkért” díjat vehette át Markó Jánosné egyesületi elnök, valamint Kővágó Zsolt művészeti vezető. A díjat azok az együttesek, csoportok, magánszemélyek kapják, akik hosszú ideje magas színvonalon tevékenykednek annak érdekében, hogy a Magyarországon élő szlovák nemzetiség zene-, tánc- és viseletkultúrája, identitása és hagyománya megmaradhasson és átöröklődhessen a fiatal generáció számára.

Ahogy a laudációban is elhangzott: „A Szivárvány 43 éves működése alatt bizonyította, hogy elkötelezett a kiskőrösi szlovákság kulturális értékei, a népzene, a néptánc és a viselet megőrzése, életben tartása és továbbhagyományozása iránt. Az évtizedek alatt a szlovák mellett a magyar néptánc számos emblematikus tájegysége is belekerült az együttes műsorába, ami ezáltal valóban olyan színes, gazdag lett, mint maga a névadó szivárvány, amely országhatárokon átívelve kulturális hídként összeköti a két nemzetiséget. A csoport repertoárjában szerepel a Galga-mente, a Zemplén, a békési szlovák nyelvsziget, a Nyírség, a palócság, Szatmár, Bodrogköz, Hegyköz, Maglód, a Sárköz és a Rábaköz táncanyaga, legutóbb isaszegi és kiskőrösi összeállítás készült. A szlovákiai tájegységek közül a zamutovi, a sarisi, a parchovani és a miavai táncokat mutatják be.

Jelenleg a helyi szlovák nemzetiségei önkormányzattal, az énekkarral és citerazenekarral együttműködve minden lehetőséget kihasználnak a szlovák nemzetiségi tudat erősítésére és a fiatal generációk bevonására. Nemcsak azért, mert ők a legfontosabb feltételei az egyesület szép és pótolhatatlan tevékenysége folytatásának, hanem mindenekelőtt ők a feltételei a magyarországi szlovákság további létezésének is.”

A Szivárvány Szlovák Táncegyüttes hosszú ideje munkálkodik azon, hogy a szlovák nemzetiség, különös tekintettel a Kiskőröst újraalapító szlovákság kultúráját bemutassa, megőrizze, továbbhagyományozza. A csoport az évtizedek alatt rangos helyet vívott ki magának a hazai nemzetiségi néptánccsoportok között, a több évtizedes munkáját kitüntetésekkel ismerték el. 2003-ban a Bács-Kiskun megyei Közgyűléstől Bács-Kiskun Megye Nemzeti Kisebbségeiért-díjat, 2010-ben Kiskőrösért-díjat vehetett át, 2016-ban felvették a Települési Értéktárba.

A táncegyüttes tagjai köszönetüket fejezik ki Szilágyiné Suba Évának, aki negyven éven át volt a csoport művészeti vezetője; az alapító tagoknak és a régi táncosoknak, akik számos országban mutatták be szlovák nemzetiség táncait. Köszönjük Kővágó Zsoltnak, az együttes jelenlegi művészeti vezetőjének, hogy magas színvonalú szakmai tudásával segíti az együttes munkáját, fejlődését. Köszönet jár a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzatnak és a Kiskőrösi Szlovák Népdalkör tagjainak, akikkel közös rendezvényeken mutatkozhattak be, valamint azoknak kiskőrösi idős szlovák asszonyoknak, akik tudásukkal, visszaemlékezéseikkel, tapasztalataikkal segítettek abban, hogy a táncosok megjelenése a lehető legautentikusabb legyen. Külön köszönet jár Szabados Annának és Szilágyi Zsoltnak, akik kiváló szlovák nyelvtudásukkal segítették az együttest a magyarországi és a külföldi fesztiválok alkalmával.

A táncosok tudják, hogy az országos kitüntetés nagy felelősség is egyben. Jelzi, hogy a csoport jó úton jár, tevékenysége megfelelő, ám további magas színvonalú szakmai munkára is predesztinál.

Filus Erika

Hasonló cikkek

Adventi Gyertyagyújtás a főtéri koszorúnál
Kiskőrösi részvétellel elindult a „DETOCS”, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. INTERREG EUROPE projektje
Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő, melyek forrása a police.hu oldal.