Kiskőrösi Óvodák

Kiskőrösi Óvodák

Székhely: Kőrisfa Óvoda

Elérhetőségünk:

Cím: 6200 Kiskőrös, Kőrisfa u. 14.
Telefonszám: + 36 78 415 628
E-mail: ovodatitkar [kukac] kiskorosiovodak [pont] hu

Intézményvezető:

Csatlós Erzsébet
Mobil: 06 70 620 62 06
E-mail: igazgato [kukac] kiskorosiovodak [pont] hu

Szakmai intézményvezető helyettes: Hajósné Hertl Edit


Kőrisfa Óvoda

Cím: 6200 Kiskőrös, Kőrisfa u. 14.
Telefonszám: + 36 78 415 628
E-mail: ovodatitkar [kukac] kiskorosiovodak [pont] hu
Óvodavezető: Urbánné Szabó Rózsa
Megbízott helyettes: Ősziné Dulai Zsuzsa
Nyitva tartás: (hétköznap) 7-17 óráig

Batthyány Óvoda

Cím: 6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.
Telefonszám: + 36 78 312 152
E-mail: batthyany [kukac] kiskorosiovodak [pont] hu


Óvodavezető: Szepcsik Mónika Judit
Nyitva tartás: (hétköznap) 7-17 óráig

Erdőtelki Óvoda

Cím: 6200 Kiskőrös, Nyárfa u. 27.
Telefonszám: + 36 78 415 564
E-mail: erdotelek [kukac] kiskorosiovodak [pont] hu


Óvodavezető: Tamás Szilvia - óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus
Nyitva tartás: (hétköznap) 7-17 óráig

Szűcsi Óvoda

Cím: 6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 146.
Telefonszám: + 36 78 415 566
E-mail: szucsi [kukac] kiskorosiovodak [pont] hu


Óvodavezető: Kecskemétiné Viczián Ilona
Nyitva tartás: (hétköznap) 7-17 óráig


Tovább információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.kiskorosiovodak.hu


A Kiskőrösi Óvodák, Kiskőrös Város Önkormányzata által fenntartott intézmény. Az intézményt négy óvoda – a Batthyány, Erdőtelki, Szűcsi óvoda alakítja egységgé. A 16 csoportba jelenleg 358 gyermek jár. A csoportok létszáma 22-25 fő között alakulnak. A gyermekeket mindenhol világos csoportszobák és nagy udvar várja biztonságos játékeszközökkel felszerelve. Csoportszobáink sokszínűek, korszerűek, tükrözik a bennük dolgozó pedagógusok személyiségét, egyéniségét. Berendezési tárgyaink esztétikusak mindenkor a gyermekek kényelmét szolgálják. A csoportok felszereltsége sokféle tevékenységre, ismeretre és tapasztalat szerzésére ösztönzi a gyermekeinket. A játékok tárháza folyamatosan bővül, megújul.

Az óvodapedagógusi közösséget az aktuális változásokhoz, a megújulás folyamataihoz való igazodás, a pontos munkavégzés és példaértékű munkafegyelem jellemezi.

A tárgyi feltételeink új beszerzésekkel rendszeresen gazdagodnak. A 2019. évben Batthyány óvoda teljes külső és belső felújítása, mosdók, aljzat, nyílászáró csere és a XXI. századnak megfelelő konyhatechnológiai átalakítása valósult meg.

Óvodánkban anyanyelvi, környezeti és egészségmegőrző, ügyes kezek valamint Zenélde munkaközösség tevékenykedik. 2018-ban Akkreditált tehetségponttá váltunk, melynek során a tehetségígéretek számára 7 tehetségfejlesztő műhely alakult. Minden óvodában keresztény szellemű nevelés is folyik heti 1 alkalommal. Részt veszünk a Bozsik programban, és minden óvodában heti rendszerességgel néptánc, sakk, jégkorcsolya és játékos német, angol nyelvi foglakozások zajlanak. A Szűcsi óvodában a Kincseink mesterprogram megvalósítása során a szlovák népi hagyományok ápolása fontos feladat. A kiemelt figyelemét igénylő gyermekek fejlesztését az intézmény gyógypedagógusa és fejlesztő pedagógusa továbbá a kiskőrösi szakszolgálat logopédusai végzik. Fontosnak tartjuk a környezettel való harmonikus együttéléshez szükséges magatartásformák kialakítását, a gyermekek testi-szellemi szükségleteinek maximális figyelembe vételét, az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztést. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek napi mozgásigényének biztosítására, mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód szokásainak kialakítására. Korszerű mozgásfejlesztő eszközök (pl. Mozgáskotta) állnak a gyermekek rendelkezésére mindegyik óvodában. Hagyományainkhoz híven játszódélutánt, nyílt napot, igény szerint fogadóórákat és közös családi programokat, kirándulásokat szervezünk a családok számára.

A gyerekeknek lehetőségük van felekezettől független játékos Bibliaórákon is részt venni.

A gyermeki önérvényesítést és önállóságot maximálisan tiszteletben tartjuk, teret adunk kreatív kezdeményezéseiknek. Igyekszünk bennük kialakítani olyan alapvető viselkedési formákat, melyek az emberi együttélés folyamán nélkülözhetetlenek.

Legfőbb célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetben és fejlődési ütemük figyelembe vételével, harmonikusan éljék meg nálunk mindennapjaikat.

Szeretettel várjuk gyermekét óvodáinkban!

Csatlós Erzsébet
intézményvezető

Kapcsolódó cikkek

Az előző évi körzethatárok nem változtak.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.