Kiskőrös Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása - Előzetes tájékoztatási szakasz

Iktatószám: 387-49/2017
Ügyintéző: Szabó János

Kiskőrös Önkormányzata a 95/2015. sz. Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét és a 18/2015. (IX.10.) sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát módosítani kívánja a 134/2016. (IX.14.), 151/2016 (X.17.) számú és a 127/2017. (VII.13.) határozatai alapján.

A lakossági fejlesztési igények, a városi magasépítési, intézményfejlesztési projektelemek, tervek, részletes kimunkálásának időszakában, a megvalósítás elősegítésére több területet érintően szükséges a településrendezési eszközök részterületekre vonatkozó módosítása. A testületi határozatok, valamint az összesen 29 részterületet érintő módosítás célja, annak várható hatása, a területek térképes lehatárolása, és a vonatkozó településszerkezeti tervi és szabályozási tervi bemutatása a Kiskőrös Város Honlapján (kiskoros.hu) megtekinthető.

A Polgármester az előzetes tájékoztatási szakaszban elkészített településrendezési eszközök módosítását bemutató dokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes elepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37. § szerint véleményezteti a 124/2013. sz. Képv.test. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett partnerekkel:

Az érintett partnerek:

  • Kiskőrös közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult személy
  • valamennyi ldskőrösi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  • Kiskőrösön bejegyzett civil szervezet
  • kiskőrösi szervezettel vagy intézménnyel rendelkező, országgyűlés által elismert egyház

A partnerek 2017. augusztus 23-ig a módosításokkal kapcsolatban írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet kérünk Szabó János főépítésznek, a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal címére (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.), vagy a foepitesz [kukac] kiskoros [pont] hu email címre megküldeni.

Kiskőrös, 2017. július 21.

49.41 KB
hirdetmeny-rendezesi-terv.pdf
66.5 KB
124-2017.doc
51 KB
134-2016.doc
74 KB
134-2016-1-melleklet.doc
61.5 KB
134-2016-2-melleklet.doc
52 KB
151-2016.doc
77 KB
151-2016-1-melleklet.doc
1.38 MB
124-2017-melleklet.doc
61.5 KB
151-2016-2-melleklet.doc
3.21 MB
modositasok-teljes-atnezeti-20170718.pdf
21.98 MB
elozetes-velemenyezesi-dok-20170718.pdf

Hasonló cikkek

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19) önk. rendelete alapján a Közszolgálati Tisztviselők napja július 1-je a Polgármesteri Hivatalban munkaszüneti nap. 2020. július 1., szerdán a Polgármesteri Hivatalban nincs ügyfélfogadás.
1 fő kereskedelmi tervező, szervező (2533) Imrehegy 1 fő munka és termelésszervező (3161) Imrehegy 1 fő ügyviteli alkalmazott (4190) Kaskantyú 1 fő egyéb mns ipari és építőipari foglalkozás (7919) Imrehegy 1 fő egyéb gépkezelő (profilgyártó gépsor) 8329 Soltvadkert
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő munkakörének betöltésére.