Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. október 19.

4-12/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022.október19-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartottüléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser István, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András,Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők(12 fő)

dr. Turán Csaba jegyző
Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Szalay-Bobrovniczky Vince Miniszterelnökség, civil és társadalmi kapcsolatokért felelőshelyettes államtitkár, Font Sándor országgyűlési képviselő, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője.

dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Kutyifa Sándorné a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. 

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató. 

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

- Az Önkormányzat Fogorvosi röntgen beszerzés tárgyában bruttó 9.700.000,- Ft értékben kötött adásvételi szerződést a Medi-Cont Kft-vel,

- Az Önkormányzat a Kiskőrösi Fürdő fejlesztésének előkészítése, mérnöki szakértői feladatok ellátása tárgyában 17.780.000,- Ft értékben kötött megbízási szerződést az INGENIA Kft-vel,

-  Az Önkormányzat a Kiskőrösi Fürdő fejlesztésének előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyában 7.937.500,- Ft értékben kötött megbízási szerződést a COGITO Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy: 
3. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre„TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt. 

A Képviselő-testület 12„igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


N A P I R E N D:

1. TÁJÉKOZTATÓ A CIVIL TERÜLETEKET ÉRINTŐ AKTUALITÁSOKRÓL

Tájékoztatót tartja:Miniszterelnökség, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

2. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tájékoztatót tartja:A választókerület országgyűlési képviselője

3. TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

4. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

6. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

7. BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Jegyző

8. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT. -NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

9. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A 3. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

10. PETŐFI 200 EMLÉKKAPU MEGVALÓSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó:    Jegyző

11. A 84/2022. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó:    Pályázati és fejlesztési csoportvezető

12. UNGVÁRI FERENC KISKŐRÖS, BÉKE UTCA 110. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA ÉS ADÁSVÉTEL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

13. A 0560/65 ÉS A 0560/67 HRSZ-Ú INGATLANOK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó:    Vagyongazdálkodási referens I.

14. A 88/2022. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

15. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. október 19.
172.98 KB
12-2022-szamu-jegyzokonyv.docx
12/2022 önkorm.rend.
116.2 KB
12-2022-onk-rend.pdf
Melléklet a 93/2022. sz. Képv. test. határozathoz
10.32 MB
93-2022-melleklete.pdf
Melléklet a 94/2022. sz. Képv. test. határozathoz
946.88 KB
94-2022-melleklete.pdf
Melléklet a 95/2022. sz. Képv. test. határozathoz
1.42 MB
95-2022-melleklete.pdf
1.sz. melléklet a 96/2022. sz. Képv. test. határozathoz
495.58 KB
96-2022-1-melleklete.pdf
2.sz. melléklet a 96/2022. sz. Képv. test. határozathoz
626.53 KB
96-2022-2-melleklete.pdf
Melléklet a 98/2022. sz. Képv. test. határozathoz
2.22 MB
98-2022-melleklete.pdf