Kapcsolódó cikkek

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Kiskőrös Város tekintetében a központi címregiszterben szereplő valamennyi közterület elnevezést 2020. március 31. napjáig vizsgálja felül és a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum szakmai tevékenységéről és működésének feltételeiről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A Képviselő-testület egyetért a Kiskőrösi Óvodák 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervével.