Kapcsolódó cikkek

A Képviselő-testület „Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért” díjat adományoz Torgyik Gábor részére.
Közfeladat ellátási szerződés megkötése a Kőrösszolg Kft.-vel Fürdő üzemeltA Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata támogatási szerződést köt fürdő üzemeltetési közfeladatok ellátása tárgyában a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőre vonatkozóan a K
A Képviselő-testület a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság 2024. évi II. féléves tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az Egészségfejlesztési Irodában 2023. évben ellátott feladatok ellátásáról szóló beszámolót a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület a 2023. évben ellátott sportfeladatok ellátásáról szóló beszámolót a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség (adószám: 18346730-1-03, statisztikai számjel: 18346730-9319-516-03), a Kiskőrös Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3090/A hrsz-on nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös,