DETOCS projekt

DETOCS projekt

Kiskőrösi részvétellel elindult a „DETOCS”, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. INTERREG EUROPE projektje

Az Országgyűlés 2020. július 1-jén - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosításával - létrehozta a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget (KDMKT). A térségi együttműködés megteremtését segíti elő a 2020. augusztus 4-én megalakított Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (KDMFT), és a 2020. november 23-án bejegyzett, operatív feladatokat ellátó munkaszervezete, a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.).
A KDMFÜ Nonprofit Kft. célja, hogy a térségi gazdasági növekedést minél több (és sokszínűbb) eszközzel támogassa, valamint – a Térség adottságait és igényeit figyelembe véve – pályázati források elérését, innovatív projektek megvalósítását, illetve a működő vállalkozások további fejlődési lehetőségeit biztosítsa. 

Az Ügynökség 191,176 EUR támogatásban részesült az INTERREG EUROPE program által támogatott, „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support” (DETOCS) program keretében, amelynek megvalósításában a szervezet konzorciumi partnerként vesz részt.
A projekt elsődleges magyarországi célterülete tehát a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT), amelynek lehatárolásáról az Országgyűlés 12/2020. (V.5.) határozata döntött. Az így definiált térség 3 vármegye (Bács-Kiskun, Fejér, Tolna) 99 településének közigazgatási területét érinti. Ezen településekbe Kiskőrös is beletartozik, így városunk büszkén vesz részt ebben az úttörő projektben.

A DETOCS egy olyan interregionális együttműködés – a résztvevő országok Magyarország mellett: Bulgária, Finnország, Görögország Hollandia, Málta, Olaszország, Szlovénia –, amelynek célja a turisztikai szektor energiahatékonyságának növelése, olyan szakpolitikai eszközök és irányelvek mentén, amelyek jogi keretet, valamint új - innovatív - finanszírozási rendszereket, eszközöket, módszereket és egyéb pénzügyi ösztönzőket biztosítsanak a turizmus szén dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt nemzetközi együttműködésre épül, és jó gyakorlatok megosztása, regionális szakpolitikák javítása, más régiókban sikeresen alkalmazott szakpolitikák átvétele révén járul hozzá a turisztikai szektor energiafogyasztásának csökkentéséhez, ezen keresztül pedig a jelenlegi energiaválság kezeléséhez. 

Ehhez szükséges az aktuális helyzet minél pontosabb megismerése, a szabályozási környezet 
ellentmondásainak, problémáinak feltárása, a fejlesztési igények, kihívások azonosítása, jó példák bemutatása, különösen a szállodák, fürdőhelyek és a műemléképületek vonatkozásában. 

A DETOCS projekt keretében a résztvevő szakmai szervezetek segítségével: 
• beazonosításra kerülnek a turisztikai szektor dekarbonizációját hátráltató szakpolitikai, gazdasági, jogi, társadalmi, természeti és technológiai jellegű kihívások, problémák;
• megismerhetővé válnak a térségben, Magyarországon és a projektben résztvevő európai partnerországokban fellelhető jó példák;
• a hazai és nemzetközi példák, valamint a szakmai és egyéb, a Térségben működő partnerek bevonásával megvalósuló konzultációk tapasztalatai alapján szakpolitikai javaslatok kerülnek kidolgozásra a működtetés fenntarthatóságának javítására, alkalmasnak bizonyulva arra, hogy később átadhatóak legyenek az illetékes döntéselőkészítő szervezeteknek, intézményeknek.

A projekt szakmai vezetését Magyarországon a KDMFÜ Nonprofit Kft. látja el, érintett félként (stakeholder) pedig a Kiemelt Térségben működő és a Térség turizmusának szempontjából meghatározó turisztikai szervezetek, településvezetők, illetve turisztikai infrastruktúrát üzemeltető szervezetek vesznek részt a megvalósításban. A szakmai háttér biztosítása érdekében hazai állami intézmények, valamint szakmai érdekvédelmi és civil szervezetek is aktív részesei a projektnek.
2023. augusztus 30-án a KDMFÜ Nonprofit Kft. megszervezte első stakeholder találkozóját, ahol a szakmát képviselő és térségi szinten jelentős befolyással bíró Partnerekkel közösen tervezték meg a DETOCS projekt magyarországi megvalósítását, amelyre 2023-2027 között kerül sor.
A 2023 augusztusában létrejövő stakeholder csoport megalakításában az alábbi szereplők vettek részt: 

 • Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
 • Magyar Fürdőszövetség
 • Fejér Vármegye
 • Bács-Kiskun Vármegye
 • Tolna Vármegye
 • Tamási Város Önkormányzata
 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Kalocsa Város Önkormányzata
 • Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a Kőrösszolg Nonprofit Kft.
 • Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő
 • Jankovich Hotel

2023. november 7-8. között került megrendezésre a DETOCS projekt kétnapos interregionális találkozója, a finnországi Seinäjokiban.

Az első napon a résztvevő országok bemutatták egymásnak az elkészült SWOT-analízisüket a projekt témájához kapcsolódóan, ezt követően finnországi jógyakorlatokat ismerhettek meg.

A rendezvényen a DETOCS programban résztvevő stakeholderek közül Schäffer Tamás, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője és Dajka Adrienne, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. építész munkatársa volt jelen.

A második napon a helyszíni bejáráson túl a résztvevők megbeszélték a várható jövőbeni lépéseket és feladatokat, továbbá előkészítették a következő DETOCS találkozót, amelyre 2024. május 15-16-án, Máltán kerül sor.

További információ:
www.kdmfu.hu 
www.facebook.com/kdmfu 
www.linkedin.com/company/central-danube-development-agency-nonprofit-ltd
https://www.interregeurope.eu/detocs
https://www.facebook.com/people/Interreg-Europe-Detocs-Project/100092609...

Hasonló cikkek

Az Agrár Expó titka: itt a termelő a fogyasztó szemébe néz!
Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő, melyek forrása a police.hu oldal.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2024. márciusi száma.