Közbeszerzés - archív kapcsolódó cikkek

Köztisztasági hulladékszállítási szolgáltatások városi és vidéki területeken és kapcsolódó szolgáltatások
Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint a Modus Vivendi Kft. között a Kiskőrösi kistérségi Járóbeteg-szakellátó korszerűsítése tárgyában.
Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint a Kőröspark Konzorcium között 2010/S 4-004120 számon lefolytatott közbeszerzési eljárás, és a 29/2010. számú Képviselő-testületi határozattal meghozott döntés alapjá
Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint a Kőröskom kft. között KÉ-2643/2010 nyilvántartási szám alatt lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján
Vállalkozási szerződés vízjogi létesítési és más hatósági engedélyek megszerzésére, tervezési munkák, kiviteli tervek és egyéb műszaki dokumentációk elkészítésére
Kiskőrös Város Önkormányzata, valamint a Schlosser-Bau Kft között a KÉ-15169 nyilvántartási szám alatt lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján