Startmunka mintaprogram

Startmunka mintaprogram anyagbeszerzés - Akker-Plus Kft.
4.68 MB
startmunka-mintaprogram-anyagbeszerzes-akker-plus-kft.pdf
Startmunka mintaprogram eszközbeszerzés - Akker-Plus Kft.
4.77 MB
startmunka-mintaprogram-eszkozbeszerzes-akker-plus-kft.pdf
Startmunka mintaprogram eszközbeszerzés-Umwelt Kft.
3.88 MB
startmunka-mintaprogram-eszkozbeszerzes-umwelt-kft.pdf

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2022. szeptember 30-án.
Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 86/2022. számú határozatával az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII. 19.) önk. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján értékesítésre jelölte ki a tulajdonában álló 1940/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Segesvári u. 11. szám alatti 717 m2 alapterületű, az önkormányzat üzleti vagyonát képező - 3 szoba, 100 m2 lakóterület - lakóingatlant.