A tehetséget nem elég felfedezni, gondozni is kell! A Kiskőrösi Óvodák tehetséggondozó műhelyei

A tehetséget nem elég felfedezni, gondozni is kell! A Kiskőrösi Óvodák tehetséggondozó műhelyei

A tehetséget nem elég felfedezni, gondozni is kell! - Bepillantunk a Kiskőrösi Óvodák tehetséggondozó műhelyeinek munkáiba

A Kiskőrösi Óvodákban már 2013 óta működnek tehetséggondozó programok, mint például a jégkorong, a sakk, néptánc, vagy az úszás. A köznevelési törvény előírja, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében nem csak a felzárkóztatást, hanem a tehetséggondozást is be kell építeni az óvodák mindennapjaiba. A programok kiválasztásának lehetőségét felkínáltuk az óvónőknek és mindenki a magához közel álló tehetségterületből választott. A program elején meglévő öt tehetségműhely mára már tizenötre bővült-adott tájékoztatást Vlcskóné Csatlós Erzsébet intézményvezető.

Az óvodapedagógusok elkészítették az éves terveiket, és annak megfelelően heti egy alkalommal a délelőtti időszakban a tehetséges gyermekek számára műhelyfoglalkozásokat tartanak. A „műhelyekbe” az óvónők két éven keresztül tartó megfigyelése alapján a nagycsoportban kerülnek a „tehetségpalánták” akiket bevonnak az egyes tehetséggondozási folyamatba, ahol a már meglévő képességeiket, adottságaikat, tehetségüket továbbfejlesztik. A gyermekeink tehetségének kibontakoztatásáért egyaránt felelősek vagyunk mi óvodapedagógusok, a szülők, valamint a környezetükben élő felnőtt emberek is. A Kiskőrösi Óvodák tehetségműhelyeinek igen színes a palettája.

Batthyány óvoda: Varázshang (Fejes Zalánné óvodapedagógus irányításával), Sző, fon, nem takács (Dicsa Regina), Ez a Föld a mi otthonunk (Bolemányi Bernadett)

Mohácsi Óvoda: Meseház (Kratokné Lukács Mária), Kreatív Hütte (Berta Anett), Táncoló talpak (Urbánné Szabó Rózsa)

Szűcsi óvoda: Magic English (Durst Klaudia), Mesesziget (Torgyikné Balogh Noémi), Ugri-bugri torna (Váriné Szlovák Erika)

Erdőtelki óvoda: Blumenkreis (Mucsi Annamária), Úgy tedd rá (Tamás Szilvia)

Thököly úti óvoda: Szedd alá (Ősziné Dulai Zsuzsanna), TTT-Tulipán Táncos Tehetségműhely (Bajkó-Albert Orsolya), Lim-lom műhely (Hajósné Hertl Edit), Magic English Tehetségműhely (Durst Klaudia)

A város 5 óvodájában, a 15 tehetségműhelyben összesen 162 kisgyermekkel foglalkoznak a műhelyvezető óvó nénik.

Először a Szűcsi óvoda Mesesziget tehetséggondozó műhelyébe látogattunk el, ahol a foglalkozásokat Torgyikné Balogh Noémi óvodapedagógus vezeti.

Torgyikné Balogh Noémi: Nagyon sokféle „munkát” végzünk, nem csak mesét dolgozunk fel, hanem többek között úgynevezett mesetérképet készítünk, mesét írunk, találós kérdésekkel foglalkozunk, anyanyelvi játékokat játszunk… Repertoárunkban megtalálhatók a szövegértés fejlesztését elősegítő feladatok, természetesen mindezt mozgással kombinálva. Leginkább Bajzák Mária népmesepedagógus módszertanával dolgozom, amit kibővítek a saját gondolataimmal. A műhelyfoglalkozásokat úgy építem fel, hogy minél több fejlesztésben részesüljenek. Az anyanyelvi nevelés a műhelymunka feladata, például a szókincsük gyarapítása, a választékos kifejezésmód elősegítése, egy beszélgetés során a kezdeményezőkészség megteremtése, a kommunikáció minősége. Az irodalmi élménynyújtás által értékközvetítés történik, de törekszem az ízlésformálásra is. A változás rendkívüli módon látható, ami számomra is hatalmas sikerélmény. A népmesék világa jelentősen fejleszti a képzelőerőt, a kreatív gondolkodást. Azt mondhatom, hogy ez a legfontosabb kulcspontja a tehetségműhelyeknek. A második legfontosabb tényező a belső motiváltság, amely nem csak az anyanyelvi nevelés, hanem minden területen fejleszti a gyermekeket.

A bemutató műhelyfoglalkozáson a gyermekek a „Három kismalac és a farkas” című mesét dolgozták fel, játszották el a műhelyvezető pedagógus segítségével. Közben több, a témához kapcsolódó társfeladatot is megoldottak, melyek segítségével számos információval lettek gazdagabbak. Például megismerkedtek építészeti alkotásokkal, épülettípusokkal, a puzzle összerakásával fejlődött memóriájuk és megfigyelőkészségük, a szerepjátékban pedig csiszolódott kommunikációs készségük, előadásmódjuk, érzelmi és önkifejező képességük, valamint beszédkészségük.

A nyílt napokon egyébként a szülőknek is lehetőségük van bepillantani a műhelyben folyó munkába, amit most sajnos a pandémiás helyzet nem tesz lehetővé. Jelenleg az internetes közösségi oldal segítségével informálódhatnak, láthatnak fotókat, videofelvételeket a műhelyben történtekről.

A Kiskőrösi Óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek bemutatását következő írásunkban folytatjuk 

Boda Zsuzsa

Hasonló cikkek

Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2021. márciusi száma.
A tűz gyújtása bírságot vagy bűntető eljárást vonhat maga után! A tűz őrizetlenül hagyása tragédiához vezethet! A szabadtéri tüzek 99%-a gondatlanságból ered!
Lakossági fórumok a Kiskőrös Tv-ben.