30 éves Kiskőrős Város Önkormányzata

30 éves Kiskőrős Város Önkormányzata

Nagy megtiszteltetés, hogy a 30 éves önkormányzati rendszer megünneplésére készített kiadványunk köszöntőjét Én írhatom meg az Önök számára. 1990-ben – Önök közül sokukkal együtt – egy olyan történelmi pillanat részesei lehettünk, amely meghatározza ma is közöségi életünket.

Hiszen 1990. október 29-én alakult meg Kiskőrös Város első képviselő-testülete a rendszerváltás után. A tanácsrendszert felváltotta a helyi önkormányzatiság, ahol már a lakosok maguk választhatják meg vezetőiket. Az első szabadon választott országgyűlés megalakulását követően, 1990 őszén hazánk valamennyi településén megalakultak a képviselő-testületek, tagjaik már szabad választásokat követően kezdhették meg munkájukat.

Az akkor megalakult vezetés, első polgármesterünk, dr. Szenohradszki Béla irányításával, kiemelkedően fontos szerepet játszott abban, hogy városunk elindulhatott a továbbfejlődés útján. Ők tették le az alapjait egy új helyi társadalmi berendezkedésnek és ők indították el azokat a nagyszabású beruházásokat is, amelyek megalapozták mai életünket.

Létrehozták közalapítványunkat, a Kiskőrös Városért Alapítványt, a Kőröskom Kft-t, a Városi Sportigazgatóságot, a hivatásos tűzoltóságot, és az új oktatási, nevelési, valamint szociális intézményrendszert is, amelyek mindennapi életünk fontos szervezetei kiskőrösön, azóta is.

A harminc évvel ezelőtt megalakult első képviselő-testület tagjai mind, tisztességes, városukat szerető kiskőrösi emberek voltak, akik vállalták, hogy munkájuk mellett, aktívan vesznek részt lakóhelyük ügyeinek alakításában, döntéshozóként.

Nehéz és felelősségteljes feladat lehetett ez olyanoknak, akik többségének ekkor még nem volt semmilyen tapasztalata a városvezetés terén. Hogyan is lehetett volna, hiszen az előző rendszer a társadalom nagy részét kirekesztette a döntéshozatal minden szintjéről. Ezért az első önkormányzati ciklus az újrakezdésről is szólt, ahol a jó szándékú útkeresés mellett, szükséges volt elsajátítani az önkormányzatiság ismereteit, folyamatosan változó szabályait is, valamint a lakosság bizalmát megszerezni és megtartani is fontos volt. E nélkül ugyanis lehetetlen sikeresen vezetni egy várost.

Az első testület tagjainak közel egyharmada már nem lehet közöttünk, köztük a város tragikusan fiatalon elhunyt első polgármestere sem. Hálás szívvel emlékezünk rájuk, áldozatos munkájukra és felelős döntéseikre.

Az eltelt harminc év során a különböző összetételű képviselő-testületek számos fontos döntést hoztak, amelynek köszönhetően mára a megye egyik legszebb és legsikeresebb városa lett Kiskőrös.

Felelősségteljes hozzáállásuk nélkül ma nem tartanánk itt, hiszen Kiskőrös egy élhető, rendezett, pezsgő város lett az eltelt évtizedek alatt, ahol jó élni, és érdemes visszatérnie azoknak, akiket az élet máshova szólított. Ebben a harminc éves munkában kiemelkedő szerepe volt az első szabadon választott képviselő-testület tagjainak.

E kiadvány oldalain interjúkat olvashatnak azokkal a még velünk levő, egykori képviselő-testületi tagokkal, a helyi rendszerváltásban fontos szerepet játszó személyekkel, akik vállalták, hogy megosztják velünk emlékeiket a kezdeti időkről.

Ezúton szeretném megköszönni valamennyiük munkáját, amely alapokra építkezve sikerrel építhetjük és működtethetjük ma városunkat.

Kérem Önöket tekintsünk vissza erre a tevékeny városunk jelentős fejlődését előmozdító időszakra, amelynek részesei és formálói lehettünk és amely gyermekeink számára már történelem.

Domonyi László
polgármester


A teljes kiadvány elérhető az alábbi hivatkozáson.

30 éves Kiskőrős Város Önkormányzata
2.15 MB
30-eves-kiskoros-varos-onkormanyzata.pdf

Hasonló cikkek

Befejeződtek a kerékpárút építésének munkálatai Kiskőrös és Tabdi települések között. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Befejeződtek Kiskőrös és Tabdi települések között az 5301 jelű úttal párhuzamosan, részben bel-, részben külterületen összesen 4525 méter hosszan elhelyezkedő kerékpárút építési munkálatai, amelynek kivitelezője a Scorpio-Trans Kft. volt. A kerékpárút használatbavételi engedélyét 2022. július 07. napján megkapta Kiskőrös Város Önkormányzata, amellyel hivatalosan is birtokba vehették a kerékpározók az elkészült beruházást.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2022. júliusi száma.
Lázár Chef Kiskőrösön járt a rétesfesztiválon és megtudta a rétes készítés minden titkát, amit természetesen meg is oszt most mindenkivel.