Nyilvános értékelő felület

A Településképi Arculati Kézikönyv és Kiskőrös Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet monitorozásához

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete széleskörű partnerségi egyeztetési eljárást követően 2018. február 14. napján a 19/2018. (II.4.) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta Kiskőrös Város Településképi Arculati Kézikönyvét, majd ezt követően megalkotta Kiskőrös Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 18/2018. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletét.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdése szerint Kiskőrös Város Településképi Arculati Kézikönyve illetve Kiskőrös Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, monitorozása és elemzése érdekében a polgármester gondoskodik az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.

A fentieknek megfelelően Kiskőrös Város Önkormányzata lehetőséget nyújt a fenti dokumentumok értékelésére, amellyel a javaslattevő az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok használhatóságának vizsgálatához járul hozzá.

A kézikönyv és a rendelet gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerült véleményét, tapasztalatait, javaslatait „településképi monitoring” tárggyal az E-papír (https://epapir.gov.hu) felületen keresztül, vagy e-mailben (polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu) küldött levelével oszthatja meg az Önkormányzattal.

A főépítész évente egy alkalommal a beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Az Önkormányzat várja megtisztelő visszajelzéseit.