Választás 2023

Választás 2023

 

Iktatószám:1283-3/2023.


Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság
1/2023. (III. 2.) számú HVB határozata

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság az időközi települési önkormányzati képviselő választás kitűzéséről a kiskőrösi 08. számú egyéni választókerületben tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság Kiskőrös város 08. számú egyéni választókerületében az időközi települési önkormányzati képviselő választásának időpontját 2023. május 14. napjára (vasárnapra) tűzi ki, továbbá ugyanezen dátum alapján megállapítja az időközi önkormányzati képviselő választás határidőit és határnapjait a határozat 1. melléklete szerint. 

A Kiskőrösi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kiskőrös Város Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat www.kiskoros.hu megnevezésű hivatalos honlapján.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Bács-Kiskun Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.).  A fellebbezést a Kiskőrösi Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.), telefaxon (06-78-513-129) vagy elektronikus úton (e-mail: jegyzo [kukac] kiskoros [pont] hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, - 2023. március 5-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
-    a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját, 
-    a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá 
-    a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatók.
A fellebbezés illetékmentes.

1.2023.(III.2.) HVB határozat az időközi választás kitűzéséről.pdf
2.67 MB
1.2023.iii_.2._hvb_hatarozat_az_idokozi_valasztas_kituzeserol.pdf
Közlemény a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról
655.37 KB
kozlemeny_a_szavazas_helyerol_idejerol_es_a_szavazas_modjarol.pdf
Az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlásszám megállapítása.pdf
834.69 KB
az_egyeni_valasztokeruleti_jelolt_allitasahoz_szukseges_ajanlasszam_megallapitasa.pdf
2.2023.(III.16.) HVB határozat elnökhelettes megválasztásáról
682.31 KB
2.2023.iii_.16._hvb_hatarozat_elnokhelettes_megvalasztasarol.pdf
3.2023. (III.16.) HVB hat.MEMO nyilvántartávbavétele
876.83 KB
3.2023._iii.16._hvb_hat.memo_nyilvantartavbavetele.pdf
HVB III.16-i ülésére meghívó
228.22 KB
hvb_iii.16-i_ulesere_meghivo.pdf
HVB III.29-i ülésére meghívó
251.97 KB
hvb_iii.29-i_ulesere_meghivo.pdf
4.2023.(III.29.)HVB hat.FIDESZ jelölőszervezet nyilvántartásba vétele
885.48 KB
4.2023.iii_.29.hvb_hat.fidesz_jeloloszervezet_nyilvantartsaba_vetele.pdf
5.2023.(III.29.) HVB hat. KDNP jelölő szervezet nyilvántartásba vétele
883 KB
5.2023.iii_.29._hvb_hat._kdnp_jelolo_szervezet_nyilvantartasba_vetele.pdf
HVB IV.5-i ülésére meghívó.
271.2 KB
hvb_iv.5-i_ulesere_meghivo.pdf
6.2023.(IV.5.)HVB hat.Tóth Viktor Márk jelölt nyilvántartásba vétele
923.76 KB
6.2023.iv_.5.hvb_hat.toth_viktor_mark_jelolt_nyilvantartasba_vetele.pdf
HVB IV.11-i ülésére meghívó
301 KB
hvb_iv.11-i_ulesere_meghivo.pdf
7.2023.(IV.11.)HVB határozat Ba Edit jelölt nyilvántartásba vétele
915.53 KB
7.2023.iv_.11.hvb_hatarozat_ba_edit_jelolt_nyilvantartasba_vetele.pdf
8.2023.(IV.11.)HVB hat. jelöltek sorrendjének sorsolásáról
517.16 KB
8.2023.iv_.11.hvb_hat._jeloltek_sorrendjenek_sorsolasarol.pdf
HVB IV.26-i ülésére meghívó
199.66 KB
hvb_iv.26-i_ulesere_meghivo.pdf
9.2023.(IV.26.) HVB hat. szavazólap jóváhagyása
762.98 KB
9.2023.iv_.26._hvb_hat._szavazolap_jovahagyasa.pdf
HVB V.14-i ülésére meghívó
294.59 KB
hvb_v.14-i_ulesere_meghivo.pdf
10.2023. (V.14.) HVB határozat választás eredményéről
1.22 MB
10.2023._v.14._hvb_hatarozat_valasztas_eredmenyerol.pdf
Közlemény választás eredményéről
264.48 KB
kozlemeny_valasztas_eredmenyerol.pdf
HVB VII.6-i ülésére meghívó
288.61 KB
hvb_meghivo_20230706.pdf
11.2023.(VII.6.) HVB határozata mandátum kiadása
761.51 KB
11.2023.vii_.6._hvb_hat._mandatum_kiadasa.pdf
1.2023.(X.27.) HVI határozat a megválasztható képviselő-testületi tagok számának megállapításáról
661.12 KB
1.2023.x.27._hvi_hatarozat_a_megvalaszthato_kepviselo-testuleti_tagok_szamanak_megallapitasarol.pdf
2_2023 HVI (XI.24.) határozat a szavazókörök számáról
3.5 MB
2_2023_hvi_xi.24._hatarozat_a_szavazokorok_szamarol.pdf
HVB ülésére meghívó 20231208
269.45 KB
hvb_ulesere_meghivo20231208.pdf
1.2023.(XII.8.) HVB határozat elnök megválasztásáról
641.76 KB
1.2023.xii_.8._hvb_hatarozat_elnok_megvalasztasarol.pdf
2.2023.(XII.8.) HVB határozat elnökhelyettes megválasztásáról
639.73 KB
2.2023.xii_.8._hvb_hatarozat_elnokhelyettes_megvalasztasarol.pdf
3.2023.(XII.8.) HVB határozat hatáskör átruházásáról
643.86 KB
3.2023.xii_.8._hvb_hatarozat_hataskor_atruhazasarol.pdf
4.2023.(XII.8.)HVB határozat hatáskör átruházásáról
696.94 KB
4.2023.xii_.8.hvb_hatarozat_hataskor_atruhazasarol.pdf