TTP-KP-1-2019/1-000282 - Közös nyelv-közös érzés

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1, Magyarország, adószáma: 15724784-2-03, képviseli: DOMONYI LÁSZLÓ), mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., adószáma: 23300576-2-41, pénzforgalmi számlaszám: HU50 10032000-00303200-00000000, képviseli: Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 900 000 Ft, azaz kilencszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt „Közös nyelv-közös érzés” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. A projekt kiemelt célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.