TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00011 - Társadalmi együttműködést erősítő programok Kiskőrösön

Támogatási szerződés száma: TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00011

A projekt címe: Társadalmi együttműködést erősítő programok Kiskőrösön

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 75.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezése: 2023. december 31.

Projekt célja: Kiskőrös Város Önkormányzat az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménnyel konzorciumban projektjavaslatot nyújtott be „Társadalmi együttműködést erősítő programok Kiskőrösön” címmel a TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati felhívásra.

A)  A projekt célja

A projekt átfogó célja: A projekt célterületén élő kikőrösi lakosság jobb életlehetőségeinek, egyéni és közösségi szintű integrációjának biztosítása. Ezen átfogó cél megvalósulásához az alábbi specifikus célok járulnak hozzá:

  1. Társadalmi együttműködés erősítése közösségfejlesztéssel, a társadalmi integráció erősítésével, az egyéni közösségi szociális szolgáltatások kiterjesztésével
  2. Az egészséges élet feltételeinek megteremtése az egészségtudatosság erősítése, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása által
  3. A foglalkoztathatóság javítása révén a hátrányos helyzetű családok életszínvonalának emelése
  4. Gyermekkorban és kora-gyermekkorban kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi csoportokra jellemző tényezők megelőzése és leküzdése

A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelező szociális munkát a konzorciumi tag, az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény alkalmazásában álló 3 szociális munkás látja el megbízási jogviszonyban.

B) A projekt szakmai-műszaki tartalma

A pályázat összeállításának egyik fő szempontja, hogy a kiválasztott tevékenységek a lehető legnagyobb mértékben a célcsoport igényeihez igazodjanak, életminőségük javítását és társadalmi integrációjukat elősegítve. Ennek megfelelően a programok széles körben fedik le a felhívás értelmében megvalósítható, önállóan támogatható és önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket.

Jelen pályázat keretében a közösségfejlesztést fókuszba állítva hagyományőrző nagyrendezvényekkel tervezzük a célcsoport elérését.

 A tervezett programok célja az akcióterület lakosságának támogatása a közösségben rejlő lehetőségek és erősségeik feltárásával, amely által javulhat a célcsoport társadalmi integrációja, életminősége.

Tervezett közösségi rendezvények: Felnőtt önismereti tréning, Roma autentikus zenei koncert sorozat, Gyereknap, Interaktív előadás- Drogprevenció, Művészetterápia

Ezek a programok erősítik az akcióterületi lakosság összetartását, elősegítik az erős közösségben rejlő lehetőségek kiaknázását mind a pályázat más programjai megvalósításában, mint más beavatkozások esetében.

A megvalósítandó programok az alábbiak:

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók

A célcsoport bevonásának, elérésének kiemelt jelentősége van a közösségi élmények által lehetőséget biztosító együttműködés megteremtése céljából.

Khelázó táncház elnevezésű programot biztosítunk havonta a célcsoport részére.

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok

A célcsoport társadalmi integrációját olyan programelemekkel kívánjuk támogatni, amelye által egyéni készségeik, kompetenciáik is fejlődnek, bennük rejlő képességeiket fejleszthetik. Programjaink: Felnőtt önismereti tréning, Művészetterápia, Roma autentikus zenei koncert sorozat, Gyereknap.

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szoft típusú fejlesztés sikerét jelentősen befolyásolja, hogy mennyire sikerül bevonni a célcsoport tagjait a programokba. Sokkal inkább magukénak érzik az adott fejlesztést, ha több információval rendelkeznek, és akár véleményükkel formálhatják is azt. A érzékenyítő programok pl. szociopoly társasjáték elehetőséget teremt arra, hogy saját élmény alapú tapasztalással közelebb kerüljenek a résztvevők a célcsoport mindennapi élethelyzetéhez, belehelyezkedjenek a célcsoport látásmódjába, helyzetébe, elősegítve egymás kölcsönös elfogadását, a társadalmi integrációt.

B) Folyamatos szociális munka megteremtése

A Felhívás 3.1.1. B. pontnak megfelelően a projekt teljes megvalósítási ideje alatt szociális munkások segítik a szegregátumban élőket. A szociális szakemberek segítséget nyújtanak a célcsoport problémáinak feltérképezésében, egyéni fejlesztési terveket készítenek és valósítanak meg, folyamatos felülvizsgálat elvégzésével.

A szegregátumban élő 16-54 éves korú lakónépességből 61 fő bevonásával 3 havonta beszélgetés, tanácsadás az egyéni fejlesztési terv elkészítése majd megvalósítása mentén, a következők szerint:

  • A célcsoport igény és állapot felmérése, mennyiben birtokolják a szükséges alapképességeket, mint az írás, értő olvasás, alap matematikai ismeretek, alap társadalmi ismeretek, ügyintézés, életmód.
  • A résztvevők ösztönzése a foglalkoztatáshoz szükséges alapkompetenciák megszerzése irányába, információkkal való ellátásuk az egyéni élethelyzetük, életminőségük javítsa érdekében

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok

Különösen fontos a szegregátumban élők számára a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok megvalósítása. A Rázd fel magad elnevezésű program keretében fejlesztő foglalkozások kerülnek megvalósításra alsó-, felső tagozatos és középiskolai tanulók számára. A Kreáló kreáló programon rajz és vizuális oktatás, kézműves szakkör, tehetséggondozás folyik, a Képzőművészeti táborban a roma kultúrára alapul készségfejlesztés valósul meg,

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat)

A szegregátumban élő lakosság alapvető higiéniai ismereteinek bővítése, megismertetése különösen fontos a személyi higiéné növelése és az egészségmegőrzés érdekében. A Csak csajok elnevezésű program a szépségápolás és alapvető higiéniai ismeretek bővítését szolgálja a célcsoport körében. Egészségnap kerül megrendezésre évente egy alkalommal, amelyen szűrővizsgálatokat, előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat (sport verseny, stb.) kívánunk biztosítani.

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.).

Az akcióterület lakosságának nehézséget okoz az egyébként ingyenesen rendelkezésre álló közszolgáltatásokhoz történő hozzájutás. Kiskőrös 1 fő utcabizalmi személy szolgáltatásai támogatják a projekt keretében a szegregátumban élők logisztikai és kommunikációs akadályok leküzdését, a hivatalos ügyintézést, a társadalmi befogadást.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester

Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu  

Kapcsolódó cikkek

Projekt célja: Kiskőrös Város Önkormányzat az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménnyel konzorciumban projektjavaslatot nyújtott be „Társadalmi együttműködést erősítő programok Kiskőrösön” címmel a TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati felhívásra. A projekt pozitív elbírálásban részesült a 2021. évben, melynek eredményeként 75.000.000,-Ft európai uniós támogatásban részesült a konzorcium.