TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00009 - Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása Kiskőrösön

Támogatási szerződés száma: TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00009

A projekt címe: Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása Kiskőrösön

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 250.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezése: 2022. október 31.

Projekt célja: Kiskőrösön a lakófunkciós fejlesztések különösen indokoltak, az igény folyamatosan meghaladja a szociális bérlakások számát. Ezért a város és az Önkormányzat ezen a területen mindenképp fejleszteni kíván. Ezt támasztja alá a Délibáb utcai Rostás-ház jelen pályázatból történő megvásárlása, melyben 2 szociális bérlakás fog megújulni. A másik fejlesztendő ingatlan a Béke utcában található, mely terület integrált terület, a Felhívásnak megfelelően nem képezi az akcióterület részét. Ide az integrációra felkészített családok költöztetése válik lehetővé, integrált környezetbe.

A másik leginkább hiányzó elem a közszolgáltatások hozzáférését biztosító úthálózatok folyamatos fejlesztése. Kiskőrös Város Önkormányzata a jelen támogatási kérelem keretében megvalósítani kívánja az alábbi utak aszfaltburkolattal történő ellátását: Kiskőrös, Nyíl u. 970 hrsz., Névtelen u. 971/10 hrsz., Meggyes u. 1009 hrsz, Róna u. 818 hrsz., Kolozsvári u. 811 hrsz, Délibáb u. 822. hrsz.

Szegregációval érintett utcák az aszfaltburkolati munkák tekintetében:

  • Nyíl u. 970 hrsz hossza: 256,30 m
  • Névtelen u. 971/10 hrsz hossza: 327,00 m
  • Meggyes u. 1009 hrsz hossza: 280,60 m

A városközpont jobb megközelítését szolgáló utcák:

  • Róna u. 818 hrsz, hossza: 89,09 m
  • Kolozsvári u. 811 hrsz hossza: 192,30 m
  • Délibáb u. 822 hrsz, hossza: 187,74 m

A munkálatok előzetes becslése érdekében állapot felmérés készült 2020. október hónapban.

Az érintett utak az alábbi burkolat alappal rendelkeznek: 5 cm Z0/22 zúzalék, 25 cm törtbeton, 15 cm homokos kavics. Az alapok szélessége 4,3 m, felületük helyenként kikátyúsodott, a nagyobb zúzalék szemeket a forgalom az útalap szélére sodorta. Az alapok hossz és keresztirányú esése megfelelő. A vízelvezetés nagyrészt szikkasztó árokban megoldott. A föld padka túlnyomó részt gyepes, gyomos. A gyom növényzet az alapok mindkét szélét 20-30 cm szélességben sok helyen benőtte, az útalapban és az útpadkában közmű aknák találhatóak. A forgalom szabályozása Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblákkal történik néhány útcsatlakozás kivételével.

A tervezett utcák Kiskőrös belterületén lakossági utcák, forgalmuk kisebb, mint 30000 egységtengely, ezért az e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése Útügyi Műszaki Előírás szerint jártunk el. Az útalap széléről a kisodródott zúzalékot és a gyomosodást el kell távolítani, a meglévő útalap profilozása után két rétegű aszfaltburkolatot kell építeni 4,0 m szélességben 2,5%-os oldaleséssel az alábbi rétegrenddel: 3,5 cm AC 11 kopó N aszfalt;  4,0 cm AC 11 kötő N aszfalt; 3,0 cm Z 0/11 zúzalék profilozás.

Az aszfalt rétegekkel a meglévő aszfalt burkolatokhoz és a kapubejárókhoz szintben csatlakozni kell. A tervezett útpadka szélessége 1,0 m 5%-os oldaleséssel amelyből 0,5 szélességben nemesített padka készül 10 cm vastag Z0/22 zúzalékból. A helyenként hiányzó szikkasztó árkot el kell készíteni, az egyes megvalósítási helyszíneken ezek hosszát feltüntettük. Az érintett közművek előírásait be kell tartani, az aknákat szintre kell emelni. Az építési munka idegen területet nem érint.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester

Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu