TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00005 - Záportározó

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00005

A projekt címe: Záportározó kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója Kiskőrösön

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

Támogatás összege: 420 000 000 Ft
A projekt összköltsége: 420 632 162 Ft
Támogatás intenzitás mértéke: 100%
A projekt tényleges befejezése: 2021.03.31

A projekt célja: Kiskőrös város belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek vízvisszatartására, záportározó létesítése.

A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett résznek vízelvezetését ellátni. A tervezett víztározó kialakításának a célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön tározásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető: ha a víztározó feltöltött, akkor a talajvíz utánpótlása biztosítva van, viszont ha a víztározó ürül, párolgási vesztesége van, akkor a talajvíz beáramlása lehetséges, ezáltal a talajvízszint szabályozása is kezelhető.

Átfogó cél:

  • A fejlesztés átfogó célja egy olyan belterületi csapadékvíz elvezetésű rendszer kialakítása, mely az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul.
  • A környezet biztonságának növelése, környezet állapotának javítása, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése
  • A város csapadékvíz elvezető rendszer bővítésével az elöntéses területek csökkentése, a csapadékcsatorna mellékgyűjtők befogadó gyűjtőinek, főgyűjtőinek kiépítése

Specifikus célok:

  • vizek helyben tartására való törekvés a kialakítandó záportározó révén
  • a fejlesztéssel érintett öblözetekben található ingatlanvagyon védelme
  • a kivitelezett csatornák fenntartási és azt követő időszakában közfoglalkoztatás keretében munkalehetőség teremtése
  • A település népesség megtartó erejének fokozása

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester

Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu