TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00024 - A kiskőrösi bölcsőde bővítése, felújítása

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00024

A projekt címe: A kiskőrösi bölcsőde bővítése, felújítása

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 141.321.551,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezése: 2022. szeptember 30.

Projekt célja: A bölcsődei intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű bölcsőde megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják. A bölcsődék fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése. A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása Kiskőrös településen jelenleg egy önkormányzati fenntartású Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéje (6200 Kiskőrös Árpád u. 6.) működik. Az intézményen belül jelenleg 4 csoportos bölcsőde működik 46 férőhellyel. A bölcsőde kapacitáskihasználtsága a 2018/2019 nevelési évben - az elutasított gyermekek figyelembevétele nélkül is - jelenleg 100%, a férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma 2018-ban mintegy 17 fő volt. Kiskőrösön és közvetlen környezetében élő 0-3 év közötti korosztály száma magas, a városban másik bölcsőde ez idáig nem működik, így jelentős mértékű az igény az Árpád úti bölcsődei szolgáltatásra. A tervezett beruházás során egy 1970-es években épült bölcsőde-óvoda épület átalakítására, korszerűsítésére kerül sor. Az intézmény jelenlegi állapotában elérte befogadóképességének határait, a szülők részéről viszont nagy igény van több gyermek elhelyezésére, ezért a meglévő kiszolgáló terek átalakításával új csoportszobák kerülnek kialakításra a hozzájuk tartozó átadó-és vizesblokk helyiségekkel. A csoportszoba olyan módon kerül kialakításra, hogy egy mobilfallal két minicsoport hozható létre. A jelenlegi konyhablokk a kazántér helyére kerül az akadálymentes vizesblokk a teakonyha részbeni helyére kerül. A többi kiszolgáló tér elhelyezése az épületre történő emeletráépítéssel lesz kialakítva, ahová kizárólag a Bölcsőde működését szolgáló funkciók kerülnek, kisgyermekek ide nem jöhetnek fel. Ennek biztosítására a lépcső elé biztonsági záras korlát készül. A beruházás részét képezi a projektarányos komplex akadálymentesítés, szociális blokk előírások szerinti kényszerpályás kialakítása, külső nyílászárók és burkolatok cseréje, valamint a fűtés korszerűsítése is.

Műszaki-szakmai tartalom: Önállóan támogatható tevékenység - Meglévő bölcsőde - mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával - bővítése - 2) meglévő épület/helyiség átalakítása, 3) meglévő épület/helyiség bővítése. Kötelezően megvalósítandó tevékenység - Nyilvánosság biztosítása, Energiahatékonysági intézkedések, Akadálymentesítés. Választható tevékenység - nem releváns. Rehabilitációs szakmérnök bevonása előkészítés során teljesül, és a megvalósításban is részt vesz. A fejlesztést összefoglaló megalapozó dokumentáció és mellékletei csatolásra kerültek. A projektgazda a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi,a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítás során megszünteti. A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Infrastrukturális fejlesztéseknél a létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit,azaz a nők és férfiak igényeit,az idősek,a fogyatékosok és a gyermekek igényeit,és bemutatja ennek módját. A projektgazda a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során projektarányos akadálymentesítést alkalmaz. Akadálymentes WC kialakításra kerül. A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester

Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu  

Kapcsolódó cikkek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00024 A projekt címe: A kiskőrösi bölcsőde bővítése, felújítása A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata A szerződött támogatás összege: 141.321.551,- Ft Támogatás intenzitása: 100% A projekt befejezése: 2022. szeptember 30.