TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027

A projekt címe: Kiskőrösön új, hat csoportszobás óvoda építése

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 384 412 328 Ft

A projekt tervezett befejezése: 2019. május 31.

A projekt célja a Thököly utcai, valamint a Mohácsi utcai összesen 5 csoportos óvoda kiváltása és egy plusz csoportszoba létrehozása, egy új hat csoportszobás óvoda építésével.

Átfogó célok: A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. sz. iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.

Részcélok: A köznevelési intézmények akadálymentes fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése. A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A modern és racionálisan kialakított korai fejlesztő környezet megteremtéséhez, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges eszközök és infrastrukturális beruházások támogatása.

A köznevelési intézmények akadálymentes infrastrukturális beruházásainak célirányos támogatása, különös tekintettel a demográfiailag növekvő vagy stagnáló gyereklétszámú intézményekre, és az olyan köznevelési intézményekre, ahol magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma.

A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzése, a tanulók kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében a köznevelési intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása. Az korai fejlesztő oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentése elsősorban korszerű informatikai és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását szolgáló tárgyi feltételekkel nem rendelkező intézményekben, valamint hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztését felvállaló és jelenleg ellátó köznevelési intézményekben.

Intézményünk tervezett akadálymentes fejlesztése az egyenlő esélyű hozzáférés mellett hosszú távon szeretné biztosítani a közszolgáltatások elérésének mindenki számára elérhető, korszerű intézményi feltételeit. Fejlesztésünk hozzájárul a régión belüli társadalmi kohézió megvalósításához, hiszen előtérbe helyezi az integrált nevelést, ezáltal a fejlődés korai szakaszában is kialakítja a gyermekekben a toleranciát. Egyúttal korszerűsítésével, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott feladatokhoz illeszkedő komplex fejlesztésével segíti a településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítását.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu