TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00026

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00026

A projekt címe: A Kiskőrösi bölcsőde fejlesztése

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 5 877 672 Ft

A projekt befejezése: 2018. szeptember 30.

Projekt célja: A bölcsődei intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű bölcsőde megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.

Részcélok: A bölcsődék fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése. A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A modern és racionálisan kialakított fejlődési környezet megteremtéséhez, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges eszközök és infrastrukturális beruházások támogatása. A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzése, a gyermekek kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében a bölcsődei intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása. Fejlesztésünk hozzájárul a régión belüli társadalmi kohézió megvalósításához, hiszen előtérbe helyezi az integrált oktatást, ezáltal a fejlődés korai szakaszában is kialakítja a gyermekekben a toleranciát. Egyúttal korszerűsítésével, a város oktatási stratégiájában meghatározott feladataihoz illeszkedő komplex fejlesztésével segíti a településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítását.

Specifikus célok: A bölcsőde tárgyi eszközeinek modernizálása azért, hogy az oktatás színvonala ne csupán szinten tarható legyen, hanem emelkedjen is.

Komplexitásra törekvés: a fejlesztés támogassa a pedagógiai reformfolyamatokat

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
  • Eszközbeszerzés (bútorok, óvodai játékok, fejlesztőeszközök)
  • Épület felújítás (mosdó, mellékhelyiség, kültéri felújítás)
 • Eszközbeszerzés:
  • Konyhai berendezések (mosogatógép)
 • Önállóan nem támogatható, választható tevékenység:
  • Párakapu létesítése

A projektgazda a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással, melyről a projektgazda nyilatkozatot nyújtott be, amelyet csatoltunk a felületre. Infrastrukturális fejlesztéseknél a létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. A projektgazda a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során projektarányos akadálymentesítést alkalmaz. Infokommunikációs fejlesztések esetén infokommunikációs akadálymentesítést alkalmaz a támogatást igénylő.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu