TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00029 - Ipari terület fejlesztése Kiskőrösön

A projekt címe: Ipari terület fejlesztése Kiskőrösön
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00029

Kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 109.000.000,-
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása: Kiskőrös járásszékhely település, a térséget tekintve gazdasági - foglalkoztatási területen is központi szerepet tölt be. Kiskőrös gazdasági szerkezete jelentős átalakuláson megy keresztül, az agrárium vezető szerepét egyre inkább átveszi az ipari ezen belül is a fémipari feldolgozás, tevékenység - műszer, alkatrészgyártás. A gazdasági szerkezet átalakulásával a befektető vonzás kiemelt szerepet kap. A település gazdasági versenyképességének megőrzése, fejlesztése érdekében szükségszerű a vonzó befektetési környezet kialakítása, a befektetők településen történő letelepedésének érdekében. Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában olyan ipari terület, amely a befektetők számára vállalkozás működtetésére alkalmas alapinfrastruktúrával rendelkezne. Az elmúlt évek iparűzési adó bevételei azonban azt mutatják, hogy a Kiskőrösön székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozások dinamikusan fejlődnek. Kiskőrösön egy magántulajdonban lévő ipari park működik, melyen 6 vállalkozásnak van telephelye. A 100 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalkozások a város belső területein rendelkeznek telephellyel, melyek területei nem bővíthető. A pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan elhelyezkedését - 53-as főút közelsége - tekintve is ideális ipari terület létrehozására. Az új iparterület 5 ha-on kerül kialakításra a 14,58 ha nagyságúingatlanon a későbbi bővülést is elősegítve. A projekt keretében közműhálózat (szennyvíz- és ivóvíz- valamint tüzivízhálózat) valamit feltáró út kiépítése valósul meg.  A települési ivóvízhálózatba történő bekapcsoláshoz 490 m-es vezetékhálózat kiépítése szükséges. A szennyvízhálózat összesen 820 m-en keresztül kerül kiépítésre 1 db szennyvízátemelő kialakításával együtt. A projekt megvalósítása nagymértékben kapcsolódik a megyei befektetésösztönző programhoz is, melyhez hozzájárul a leendő betelepülni szándékozó vállalkozásokat megszólító marketing és kommunikációs tevékenység, valamint egy adatbázis létrehozása is. Cél a térség gazdaságának fejlődése, új munkahelyek teremtése, ezáltal a település népességmegtartó erejének fokozása. A fiatal szakképzett munkaerő helyben tartása a gazdaság minőségi fejlődésére is hatással van. A projekt megvalósítása hozzájárul a TOP-1.1.1-16 Felhívás legfontosabb célkitűzéséhez, mely a térségi gazdaságfejlesztés elérését a helyi üzleti környezet kialakításán keresztül kívánja megteremteni. E célkitűzés eléréséhez hozzájárul a projekt megvalósítása is. A település a kiskőrösi járásban található, annak székhelye mely a 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet szerint Kedvezményezett járás, Kiskőrös település a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet szerinti felsorolásban nem szerepel kedvezményezett településként és a 15/2018. (II. 13.) Kormányrendelet szerint nem minősül szabad vállalkozási zónának, de a Bács-Kiskun2020 ITP-ben található térkép szerint a Homokhátság része. A Kedvezményezett vállalja a helyi foglalkoztatási paktum kialakítására irányuló együttműködést, a megye más szereplőivel történő gazdaságfejlesztésre irányuló együttműködést is. A projekt megvalósítása kapcsolódik a korábbi TOP-1.1.3-16 Felhívás által támogatott, a helyi piac kialakítását célzó fejlesztéséhez, amely szintén elősegíti a település gazdasági életének fellendülését.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester

Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu