Tisza-levélgyűjtemény

Tisza-levélgyűjtemény

  • 2020. június 03.

Gróf Degenfeld-Schonburg Ilona (1839-1913) Tisza Kálmán (1830-1902), a dualista Magyarország volt miniszterelnöke (1875-1890), feleségének levelei (Tisza) Paulina (1862-1940) leányához, aki báró Radvánszky Béla (1849-1906) művelődés-történész felesége volt. Tisza István (1861-1918), az 1918. október 31-én meggyilkolt miniszterelnök, húgához íródott levelek forrásértékűek, tekintettel arra az ismert körülményre, hogy a Tisza-család geszti kastélyát 1944-ben a Vörös Hadsereg - román segítséggel - kifosztotta, majd könyvtárát és a fellelhető kéziratokat felgyújtotta, megsemmisítette. Degenfeld grófnő Paulina leányához írt levelek 1881-től 1913-ig íródtak (a grófnő bekövetkezett haláláig), számuk cca. ezerre tehető. Tartalmuk bepillantást enged a Tisza-család belső (intim) szférájába, mely nemcsak az anya-lánya érdekes kapcsolatát tárja fel, de a két miniszterelnök - Kálmán és István - hétköznapjai is megelevenednek a levélváltás során. Későbbiekben a levélgyűjtemény a Tisza-kutatás fontos része lehet a történészek számára és új megvilágításba helyezheti a család krónikáját is. A levél(kézirat)gyűjtemény 2020 februárjában került Kiskőrösre, Krámer Iván gyűjtő tulajdonába. A gyűjtemény forrásértékénél fogva mindenképpen olyan egyedi értéket képvisel, mely nemcsak a település-, de a megyei értéktár fokozott figyelmére és védelmére lehet érdemes.

A Tisza-család újonnan fellelt dokumentumai páratlan kuriózumnak számítanak, és kiemelkedő forrásértéket képviselnek.