TIOP 3.4.2-11 / 1-2012-0164

TIOP 3.4.2-11 / 1-2012-0164

Kiskőrös, Sárkány J. utcai idősek otthona felújítása, bővítése, technológiai korszerűsítése

Azonosítószám: TIOP 3.4.2-11/1-2012-0164

Támogatás összege: 180 000 000,- HUF

Kedvezményezet: Kiskőrös Város Önkormányzata

Projekt időtartama: 2013.11.01. - 2014.10.31.

Projekt rövid leírása:

A fejlesztés alapvető célja, az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének és mennyiségének bővítése - az ezt lehetővé tevő infrastrukturális háttér megteremtésével. A fejlesztéssel kapacitásbővítést valósítunk meg, ennek mértéke 9 új férőhely kialakítása, 3 kétágyas és 3 egyágyas szoba létrehozásával. Ezzel összesen 58 ellátottnak nyújtunk a projekt zárását követően szolgáltatást. A projekt célja az idősek életkori sajátosságainak megfelelő, humanizált, akadálymentes környezet kialítása, a zsúfoltság csökkentése is megvalósul. Kialakításra kerül egy nagyméretű, valamennyi ellátott befogadására alkalmas étkező, ezzel megszűnik a duplikált feladatok ellátása és jobban koordinálható lesz az ápolói munka. Az új közösségi helyszín lehetővé teszi a társas kapcsolatok fenntartását, az itt lakók életminőségének javulását, a hitélet épületen belüli lehetőségének erősítését.

A jelenleg elavult épületgépészeti rendszer korszerűsítésével energia megtakarítás elérése a cél, mely az intézmény fenntartási költségeinek a csökkentését eredményezi, illetve a lakók komfortérzetét javítja. Tárgyi eszközök beszerzésének keretében emelhető, dönthető háttámlájú ággyal, szekrényekkel, fotelekkel, székekkel korszerűbbé és kényelmesebbé válik az ellátottak mindennapi élete.

A projekt keretein belül az intézmény dolgozóinak készség-, míg az ellátottak, kompetenciafejlesztő program fog megvalósulni. Négy új munkahely jön létre a bővítés eredményeképpen.

A projekt megvalósításával elérjük az ellátottak humánus életkörülményeinek biztosítását, valamint a dolgozók hatékony munkavégzésének elősegítését. Mindezzel hozzájárulva, hogy az idősek otthonában élők, otthonuknak érezzék az intézményt, maximális legyen a biztonságuk, komfortérzetük, valamint az együttélés zavartalan környezetének biztosításához.

Felhelyezés dátuma: 2014. február 18.

Idősek otthona - jelenlegi állapot

Közreműködő szervezet:


Projekt előrehaladása - 2014. június 16.

A projekt során elkészült az idősek otthonának átalakítására vonatkozó kiviteli terv, mely az építési beruházás közbeszerzési kiírásának is az alapját képezi. A közbeszerzés sikeres lebonyolítását követően Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere és Lakatos Gábor a Modus Vivendi Kft. ügyvezetője- a kivitelező cég képviseletében 2014. június 02. napján aláírta a kivitelezési szerződést, mellyel kezdetét veszi az idősek otthonának bővítése, korszerűsítése. A pályázatban megfogalmazottak szerint lebonyolításra került a bútorzat és ápolási eszközök megvásárlására irányuló beszerzési eljárás is.

A munkaterület átadása előtt az érintettek részvételével nyitóünnepség megszervezésére került sor, ahol Domonyi László polgármester beszédében kiemelte, hogy „A hagyományos nagycsaládok "a maga természetességében tudták kezelni" az öregséggel, betegséggel járó élethelyzeteket. A családmodell megváltozása miatt nő a város szerepvállalásának fontossága, egyúttal felelőssége is. Az idős emberek mindennapjai nem a pénz, sokkal inkább a biztonság és a méltóság körül forognak. És a városnak kötelessége, hogy ezt a méltóságot helyreállítsa, illetve fenntartsa." Ennek tükrében került sor 2014. június 16-án a munkaterület átadására, hogy az idősek életkori sajátosságainak megfelelő, humanizált, akadálymentes környezet kialakítása,és a zsúfoltság csökkentése megtörténjen.

Projekt előrehaladása - 2014. október 10. 

A projekt megvalósítása során az építési beruházás a kivitelezési szerződés szerinti ütemezés szerint halad. Jelenleg szerkezetkész állapothoz közeli a főépületre merőleges bővítmény készültségi foka. Valamint tető alá került az utcai épületet az udvari épülettel összekötő építmény is. Az épületrészek teljeskörű elkészülte után - amely december elejére várható- már a lakók egy része be is tud költözni. Az átköltözés után megtörténhet azoknak az épületrészeknek a felújítása, átalakítása is, melyben jelenleg még a gondozottak laknak. Az építéssel párhuzamosan lezajlott a pályázatban tervezett eszközök beszerzése is, ezek leszállítása az építés készültséghez illeszkedve fog megtörténni.

Projekt előrehaladása - 2015. február 13.

A projekt megvalósítása során az építési beruházás a kivitelezési szerződés szerinti ütemezés szerint halad. Elkészült a főépületre merőleges bővítmény, valamint az utcai épületet az udvari épülettel összekötő épületrész is, illetve felújításra került az utcai épület is. Ezen részekbe beköltözhettek a lakók, mellyel egy időben a korábbi udvari épület átalakítása is megkezdődött. Ez az utolsó fázisa az építészeti munkáknak, melyek várható befejezése 2015. március vége. Végleges használatbavételi eljárást legkésőbb ez év májusáig kívánjuk beszerezni. A projektgazda Támogatási Szerződés módosítását kérte a projekt befejezési határidejére vonatkozóan, melynek elbírálása folyamatban van.

Projekt előrehaladása - a projekt befejezése 2015. május 28.

Befejezésre kerültek az építési munkálatok és ezzel a lakók visszaköltözhettek a megújult épületrészekbe. Megkezdődött a szükséges engedélyek beszerzése.

A projekt zárási feladatok között 2015. május 28.-án megszervezésre került az átadó ünnepség. Elkészült a D típusú emlékeztető tábla is. A beruházással létrejött 9 új férőhely meghirdetése és az új lakók beköltözése terveink szerint 2-3 hónapon belül megtörténik.

Köszönjük valamennyi közreműködő segítő támogatását, mely hozzájárult a projekt színvonalas megvalósításához.