TIOP-1.2.3–08/1-2008-0052

TIOP-1.2.3–08/1-2008-0052

Tudásdepó-Expressz Kiskörős, Izsák, Kecel és Soltvadkert városokban

A dél-alföldi régió négy városa, Kiskőrös, Izsák, Kecel és Soltvadkert alkotta konzorcium európai uniós forrásból támogatást nyert a települések könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 60 384 271 Ft. A projekt a TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" pályázat keretében valósul meg.

A projekt keretében a kiskőrösi kistérség városi könyvtárainak összehangolt infrastrukturális fejlesztésére kerül sor. A fejlesztésnek köszönhetően új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, ezáltal növelve az aktív felhasználók számát. Alapvető célkitűzés a könyvtári szolgáltatások színvonalának javítása, az oktatás-képzésben való szerepük növelése, közös internetes portál kialakítása. Az egész fejlesztés a fogyatékkal élők igényeinek figyelembevételével történik meg.

A projekt tartalma

A projekt keretében a könyvtári program biztonságosabb, gyorsabb működtetése érdekében megtörténik a TextLib WinKliens használatára való áttérés. A hálózati modulok lehetővé teszik, hogy a könyvtárak egy közös lekérdező felületen kommunikáljanak, és a későbbiekben adatbázisaikkal kapcsolódjanak más könyvtári rendszerekhez és on-line olvasószolgálati funkciók bevezetése is megtörténik. Az új szerver, a webes hosszabbítás, előjegyzés modul biztosítja a használók számára, hogy bármikor elérjék könyvtárunkat, tájékozódjanak a náluk lévő dokumentumok kölcsönzési idejének lejártáról, igény szerint meghosszabbítsák azt, valamint dokumentumokat jegyezhessenek elő on-line módon.

A beszerzendő eszközök biztosítják a 24 órán át elérhető könyvtári szolgáltatások beindítását, bővítését, korszerűsítését. Megvalósulnak a részbeni önkiszolgálás feltételei.

A közös fejlesztésnek köszönhetően az intézmények koordinálják szolgáltatásaikat. A közös portálon összehangolt tartalomszolgáltatás (helytörténeti adatbázis, digitális tartalmak, közös lekérdező felület) biztosítja a kistérség könyvtári- és információszolgáltatását, így téve lehetővé a használók egyenlő esélyű kiszolgálását. A megvalósuló fejlesztések és a közös kereső által olyan megoldások kerülnek bevezetésre, melyeknek köszönhetően megvalósítható az olvasók egységes tájékoztatása, és gyorsabbá válik a dokumentumokhoz való hozzáférés.

Az intézmények képessé válnak a könyvtárközi kölcsönzés során az elektronikus dokumentumok fogadására és szolgáltatására.

A kialakított közösségi terek szolgálnak az olvasáskultúrát népszerűsítő, ill. a lakosság informatikai írástudását fejlesztő programok helyszínéül.

Kiskőrösön az olvasók katalógushasználata érdekében a felnőtt és gyermek olvasótérben is négy-négy katalógusfunkciót ellátó munkaállomás kerül elhelyezésre. Ezeken érhetik el használóink más könyvtárak katalógusait, adatbázisait, készíthetnek maguknak bibliográfiát szakszerű könyvtári segítséggel, időkorlát nélkül. Ezek felhasználhatók könyvtári órákon a katalógushasználat és az információkereső stratégiák gyakorlati tanítására.

A gyermekkönyvtári munka, a rendezvény-előkészítés megkívánja, hogy mindkét könyvtáros saját munkaállomással rendelkezzen, melyek kölcsönzésre is használhatók. Az olvasókat szolgálja a helyismereti részlegben elhelyezendő munkaállomás is, mely a katalógusfunkción túl a helyismereti kutatómunka informatikai feltételeit biztosítja.

Az oktatótérben elhelyezett munkaállomás és a projektor biztosítja az itt megrendezett olvasásnépszerűsítő programok, előadások, prezentációk, képzések technikai feltételeit.

Az elektronikus szolgáltatások és a kistérségi portál üzemeltetése érdekében a feldolgozó részlegben beállításra kerül egy munkaállomás, mely alkalmas a szükséges grafikai megoldásokra, weboldal szerkesztésére, adatbázisok, digitális tartalmak előállítására is. A beszerzendő fénymásoló berendezés biztosítja egyrészt a könyvtári munkafolyamatok során készült anyagok minőségi megjelenését, a könyvtári szolgáltatások, olvasásnépszerűsítő programok háttéranyagainak elkészítését, másrészt a használói igények színvonalas kielégítését.

A tervezett fejlesztés, hét gép üzembehelyezése lehetővé teszi az internet-hozzáférés mennyiségi és minőségi javítását, valamint lehetővé teszi a lakossági felhasználóképzés beindítását, és az iskolai oktatásban résztvevők rendszeres képzését. A könyvtár így támogatja a lakosságot a felnőttképzésben, az életminőség javításában, az egyéni versenyképesség növelésében.

A gyengénlátókat szolgáló eszközök és programok biztosítják a feltételeit, hogy a látássérültek is részt vehessenek felhasználóképzéseinken, és korlátok nélkül használhassák a könyvtár szolgáltatásait.

Soltvadkerten a könyvtár második emeletén kialakításra kerül egy 11 terminál elhelyezésére alkalmas oktatótér.

A könyvtár adottságai igénylik, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt részlegben kettő-kettő terminál álljon a könyvtárhasználók rendelkezésére. Ezeken a terminálokon válnak elérhetővé a könyvtár által épített adatbázisok, digitális gyűjtemények is. Ezek a munkaállomások biztosítják, hogy a könyvtárhasználati órák során a tanulók megismerkedhessenek a katalógushasználattal, illetve az információkeresési stratégiákkal.

A Kecelen tervezett fejlesztésekkel lényegében egy teljesen új rendszer kerül kiépítésre. 19 új számítógépet helyezünk el. Az igényeknek megfelelően gyermekkönyvtári részlegben kerül elhelyezésre 1 tájékoztató munkaállomás, valamint 2 katalógusfunkciókat ellátó terminál. A felnőtt részlegben szintén elhelyezésre kerül 1 dolgozói munkaállomás, mely tájékoztató és szerzeményező feladatokat is ellát, valamint az olvasóknak 2 katalógusfunkciókat ellátó munkaállomás. A kölcsönző pultnál jelenleg egy helyen történik mind a gyermekrészleg, mind a felnőtt részleg kölcsönzéseinek regisztrálása, ezért itt 2 munkaállomás üzembe helyezése is szükséges. A feldolgozó munkafolyamatok elvégzésére és a könyvtári anyagok webes előkészítésére, valamint az oktatóanyagok, propagandaanyagok elkészítésére 1 további munkaállomás beállítása szükséges. A könyvtár zenei részlegben történő tájékoztatásra, valamint a hanganyagok hallgatására és a látássérült eszközök használatára is beállításra kerül 1 munkaállomás.

A könyvtár oktatásban betöltött szerepének javítása érdekében egy térelválasztó elem elhelyezésével kialakításra kerül egy oktatási tér, ahol 8 számítógép kerül elhelyezésre. Ezek alkalmasak a tervezett lakossági tanfolyamok, képzések lebonyolítására, illetve a könyvtár így alkalmassá válik arra, hogy az iskolával szorosan együttműködve könyvtári órák helyszíne legyen, valamint segítse a lakosság részéről felmerülő információszolgáltatási  igények kielégítését.

A fent felsorolt gépek hálózatban történő biztonságos működését egy nagyteljesítményű szerver fogja biztosítani. A bevezetett új technika és annak köszönhetően a könyvtári rendszer lehetőségeinek teljes kihasználása elősegíti a digitális tartalomközvetítést is, ide értve a helytörténeti anyagok feldolgozását és közzétételét.

A beruházás során üzembehelyezett webes felületnek köszönhetően az olvasók tájékozódhatnak a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségéről, saját olvasói állapotáról, on-line szolgáltatásként jegyezhetnek elő dokumentumokat, informálódhatnak a náluk lévő dokumentumok lejáratáról, valamint meghosszabbíthatják azt. Szintén az olvasók gyorsabb és szakszerűbb kiszolgálását segítik elő az e-mail és az SMS modulok működtetése.

A könyvtár tervezett szolgáltatásainak megvalósítását segíti az egyéb technikai eszközök beszerzése: a filmklub, könyvtári órák és a különböző előadások színvonalát emeli a projektor használata. A helyismereti, helytörténeti állomány feldolgozását segíti a fényképezőgép beszerzése.

Izsákon a projektben sor kerül az állomány vonalkóddal történő ellátása, és a teljes olvasószolgálati munkafolyamatot lebonyolító programmodul használatára. A vonalkódos kölcsönzésnek köszönhetően kiküszöbölhetőek a számok beütésből adódó tévedések, pontosabbá, naprakészebbé válik a kölcsönzések nyilvántartása. Az olvasószolgálati funkciók így elsősorban az olvasók szempontjából bővülnek jelentősen. Lehetővé válik a WEB opac és a WEB opac Plusz modulok beépítésével saját adataik, a náluk lévő kölcsönzések megtekintése, meghosszabbítása, on-line előjegyzések lebonyolítása. A könyvtár így 24 órán keresztül elérhetővé válik. A könyvtáros számára lehetőséget biztosít az új modul az SMS-ben történő értesítésre, mely költséghatékonyabb és gyorsabb a postai értesítésnél.

A megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a kölcsönző térben 2 terminál kerül elhelyezésre, melyek a katalógusfunkciókon túl, biztosítják teljes nyitvatartási időben a könyvtár által épített adatbázisok használatát, valamint a könyvtári rendszer on-line szolgáltatásainak teljes körű kihasználását. Erre a funkcióra eddig nem volt biztosítva dedikált munkaállomás.

A nagyobb arányú internet-hozzáférés érdekében sor kerül 4 új terminál elhelyezésére. Ez a bővítés többcélú. Egyrészt a mindennapos internetelérést biztosítja a lakosság számára, másrészt helyszínéül szolgál a tervezett felhasználóképzésnek, melyet a könyvtár bővülő szolgáltatásai és a kistérségi együttműködésnek köszönhető új szolgáltatási felületek is szükségessé tesznek.

Külön tájékoztató munkaállomás kerül beállításra a gyermekkönyvtári részlegben, ami eddig szintén nem volt megoldott. Ugyanitt további munkaállomás üzembehelyezésével a gyermekolvasók számára is biztosítjuk a katalógushasználatot.

A megvásárolt könyvtári modulokkal megoldottá válik az egyéb dokumentumtípusok feldolgozása, és könyvtári rendszerbe illesztése. A könyvtári szolgáltatások bővítése kívánja meg egy új feldolgozó munkaállomás beállítását, mely nem csak a könyvtári dokumentumok feldolgozására szolgál, hanem a könyvtári rendezvényekhez, könyvtári órákhoz, felhasználóképzéshez kötött módszertani- és segédanyagok, propaganda-anyagok elkészítésére is. Ezt a funkciót szolgálja a fénymásoló-berendezés, valamint a fényképezőgép beszerzése is. A munkaállomás rendelkezni fog olyan grafikai programmal, mely lehetővé teszi a közös weboldalra felhelyezendő anyagok elkészítését.

A könyvtári órák, és a lakossági olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása során kerül kihasználásra a projektor és a hozzá kapcsolódó vetítővászon, melyeket szintén e projekt keretében kívánunk beszerezni.

A könyvtár adottságai megkívánják a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeinek mind hatékonyabb kihasználását. Ezt az igényt biztosítja az Ariel dokumentumküldő szoftver megvásárlása, mely lehetővé teszi a helyben gyűjtött dokumentumok közvetítését is.

A számítógépes rendszer bővítésekor a helyi igényeknek megfelelve a látássérült olvasóink igényeit szolgálják a beszerzésre tervezett eszközök. Mivel mind a gyermek, mind a felnőtt korosztály részéről érkeznek valós igények az eszközök iránt, egy részük a gyermekkönyvtárban, más részük az olvasóteremben található számítógépre lesz telepítve.

Kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)

A dél-alföldi régió négy városa, Kiskőrös, Izsák, Kecel és Soltvadkert által létrehozott konzorcium európai uniós forrásból támogatást nyert a települések könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 60 384 271 Ft. 

A projekt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1.2.3-08 /1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz" pályázat keretében valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően új szolgáltatások is elérhetők lesznek, mely minden bizonnyal növelni fogja az aktív felhasználók számát. A projekt alapvető céljai között szerepel a jelenlegi könyvtári szolgáltatások színvonalának javítása, az oktatásképzésben való szerepük növelése, valamint közös internetes portál kialakítása, mellyel lehetővé válik, hogy a könyvtárak egy közös lekérdező felületen kommunikáljanak, s az új szerver segítségével a webes hosszabbítás és előjegyzés modullal bármikor elérhetővé válik a könyvtár rendszere a használók számára is. A fejlesztés a fogyatékkal élők igényeinek figyelembevételével történik meg. A felnőtt és a gyermek olvasótérbe is négy-négy katalógusfunkciót ellátó munkaállomás kerül, ezeken érhetik el a használók más könyvtárak katalógusait, adatbázisait. Az oktatótérben is kialakításra kerül egy munkaállomás, valamint egy projektor biztosítja majd az olvasásnépszerűsítő programok, előadások, prezentációk, képzések technikai feltételeit. Tárgyi eszközök beszerzésére - mint fénymásoló berendezés, hét új számítógép, szerver, nyomtató, szkenner, digitális fényképezőgép - 10 és félmillió forintot, szoftverek megvásárlására mintegy hárommillió forintot költenek. Az új, modern közösségi terek az olvasáskultúra fejlesztését szolgálják, és minden generációt segítenek az informatika felhasználói szintű ismeretének bővítésében.

Projekt adatok
A projekt időtartama: 2009. 07. 01. - 2010. 12. 31.
A projekt összköltsége: 60 384 271 Ft
Az elnyert támogatás összege: 60 384 271 Ft
Projektazonosító: TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0052

További információk:
Projektfelelős: Nagy Gabriella

Támogató: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu [kukac] nfu [pont] gov [pont] hu

 www.nfu.hu