Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

Talált tárgyat magánszemélyek, rendőrség és más szervek szolgáltatnak be hivatalunkhoz.

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételére jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A talált tárgyak átadásáról hatóságunknál jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a találó személyes adatait, a talált dolog pontos leírását, a találás körülményeit.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:56. § (1) és (2) bekezdései alapján, ha az átadott dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor a találó igényt tartott, akkor a találónak ki kell adni.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltető a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi, vagy - ha a megőrzésre lehetősége nincs - azt az átadástól számított nyolc napon belül a jegyzőnek átadja. Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltető vagy a jegyző azt értékesíti.

Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző, a hivatal vagy a vállalat az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik. A dolog értékesítéséből befolyt vételár a magyar államot illeti.

A talált tárgyat a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. számú iroda 1. ajtó) ügyfélfogadási időben lehet leadni.

Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás
152.86 KB
tajekoztatas-talalt-targyakrol.pdf