Tájékoztató - Gyermekétkeztetés - iskolák - 2023/24. tanév

Tájékoztató - Gyermekétkeztetés - iskolák - 2023/24. tanév

A gyermekétkeztetés intézményi bruttó térítési díjai 2023. szeptember 01. napjától az alábbiak:

Napközi alsó tagozat: 1.219 - Ft/nap Menza alsó tagozat: 737 - Ft/nap
  Menza felső tagozat: 756 - Ft/nap
  Menza középiskola: 997- Ft/nap
Napközi 50% alsó tagozat: 609,5 - Ft/nap Menza 50% alsó tagozat: 368,5 - Ft/nap
Napközi 50% felső tagozat: 632 - Ft/nap Menza 50% felső tagozat: 378 - Ft/nap
Napközi 50% középiskola: 835 - Ft/nap Menza 50% középiskola: 498,5 - Ft/nap

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat legkésőbb szeptember hónapban legyenek szívesek a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal – cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1) részére eljuttatni, vagy az iskola titkárságán leadni! Augusztus hónapban a Hivatal emeleti 20. irodájában van lehetőség leadni a kedvezményre jogosító igazolásokat.

Nagycsaládos (50%) kedvezmény esetén:

- családi pótlék szelvény, vagy
- bankszámla kivonat, vagy
- Magyar Államkincstár igazolás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:

- a végleges hatósági határozat másolata.

Tartósan beteg gyermek esetén:

- érvényes orvosi igazolás

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a napközi, illetve menza díjról a számla tárgyhónap 10. napjáig kiállításra kerül, amelyet ezután kell befizetni.  A befizetés banki átutalással Kiskőrös Város Önkormányzata 10400621-00032929-00000001 gyermekétkeztetés alszámlájára teljesíthető, vagy a Hivatal 1. emeleti 20. számú irodájában bankkártyával vagy készpénzzel lehetséges. Amennyiben a kötelezett a befizetést elmulasztotta, azt legkésőbb a tárgyhó 20. napjáig rendezni szükséges!                                                                
A fizetési hátralékkal érintett diákok részére a következő hó első iskolai napjától kezdődően az étkeztetést az önkormányzatnak nem áll módjában biztosítani! A rendszeresen fizetési hátralékkal érintett diákok részére az étkeztetés a térítési díj megfizetését követő naptól kerül megrendelésre.

Kérdés esetén információ kérhető a Hivatal 06-20/346-9907 vagy 06-78/513-120, mellék 211 telefonszámokon, illetve a kiskoros [pont] etkezes [kukac] korosnet [pont] hu e-mail címen. Az esetleges hiányzást, az étkezés lemondását kérjük, a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek jelezni!

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és az alapján igénylik az ingyenes étkeztetést gyermekük részére, fokozottan figyeljenek a határozatok érvényességére! Kizárólag a határozatban megállapított időtartamra jár az ingyenes étkezés. Lejárt határozat esetén addig nem áll módunkban a gyermek részére az ellátást biztosítani, ameddig az új határozat kiállításra nem kerül. A rendszeres gyermekvédelmi jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban már benyújtható. 

Kérem a Tisztelt Szülőket a fizetési határidő pontos betartására gyermekük étkeztetésének biztosítása érdekében!

Kiskőrös Város Önkormányzata

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére.
Kiskőrösi választókerületekhez tartozó utcák listája
Trianon megemlékezés
Kiskőrös Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, 2024. június 4-én