Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében 2020. május 18. napjától

 • a kérelemre induló,
 • engedély kiadására irányuló,
 • a jegyző államigazgatási hatáskörébe tartozó eljárásokban

ellenőrzött bejelentés alapján végezhető az engedélyköteles tevékenység.

Ellenőrzött bejelentés szükséges

 • az üzletek működésének (kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök esetén),
 • az ipari tevékenység (telepengedély),
 • jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez, fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A Rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

 • anyakönyvi engedélyezésre,
 • gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
 • fakivágási engedélyre,
 • óvodai felvételivel kapcsolatos ügyre,
 • adóigazgatási eljárásra,
 • hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

A Rendelet alapján, az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést. A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell, hogy tartalmazza, a bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton, ügyfélkapu útján, e-Papír vagy online űrlap útján, valamint a bejelentes [pont] kiskoros [kukac] tolna [pont] net e-mail cím útján tehető meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint továbbra is elektronikus ügyintézésre kötelezettek az ügyfélként eljáró

 • gazdálkodó szervezet (pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány)
 • állam
 • költségvetési szerv
 • ügyész
 • jegyző
 • köztestület
 • ügyfél jogi képviselője

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az adott ügytípusnak megfelelően a formanyomtatványok, űrlapok a kiskoros.hu weboldalon az „Intézze ügyeit elektronikusan!” menüpontra kattintva vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon letölthetőek, elektronikusan kitölthetőek és beküldhetőek.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban: díj) az 50 %-át kell leróni vagy megfizetni a Rendelet 5. § (8) bekezdése alapján. Az eljárási illetéket a Kiskőrös Város Önkormányzatának 10400621-00031861-00000003 számú „Egyéb Bevételek, Igazgatás Szolgáltatása számlájára” kell megfizetni. Az átutalás esetén a közlemény rovatba az ügyfél nevét és amennyiben ismert, az ügyirat számát fel kell tüntetni.

A hatóság a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

 1. a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Rendelet hatálya alá,
 2. az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
 3. a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható
 4. a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
 5. a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Az eljáró hatóság a végzést köteles meghozni, ha ezt a szakhatóság az a)-d) pontok szerinti okból kezdeményezi.

A tevékenység végzését megtiltó végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le. Ha engedélyezésre kerül sor a Rendelet alapján, akkor a díjat a jogszabályban megállapított díj 100 %-ára kell kiegészíteni.

Amennyiben az eljárással kapcsolatban kérdése merül fel, keresse az alábbi telefonszámokon az illetékes kollegáinkat:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Tel: 78/513-120/237 mellék vagy a +36/70/453-2511
Bacskai Klára (kutak engedélyezése)
Varga Anikó (üzlet működési engedélyezése, telepengedély)

Kiskőrös, 2020. május 14.

dr. Turán Csaba
jegyző

Hasonló cikkek

Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a Parlament 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénytervezetet.
Kiskőrös Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 420 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert záportározó tó kialakítására és belvízelvezető rendszer fejlesztésére, amely projekt a napokban sikeresen lezárult. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A társasházak tűzbiztonsága érdekében a katasztrófavédelmi kirendeltségek a társasházak üzemeltetői számára a Társasházak Tűzbiztonsága Napok tájékoztató keretében az idén novemberben is biztosítanak „személyre szabott” egyeztetési lehetőséget, azonban a pandémiás helyzetre tekintettel fokozott óvintézkedések betartásával.