Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

Felhívjuk a vendéglátó üzletek figyelmét, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében - minden vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles 2021. november 1. napjával a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.

A regisztrációs és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek legkésőbb 2021. november 1. napjával tegyenek eleget. A NTAK üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad.

A regisztrációt és az adatszolgáltatást alátámasztó dokumentumot a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal részére elektronikus úton, e-Papír formájában vagy az igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu e-mail címre beküldeni szíveskedjen. (Hivatali kapu elérhetősége: PHKISKOROS KRID: 706133992) Az e-Papír benyújtásával kapcsolatban részletes információt talál a https://epapir.gov.hu oldalon.

Részletek:

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) 2. § 15. pontja értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján.
A Vhr. 2. § 17. pontja meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmát, amely szerint az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási
kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az
NTAK-ba.

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője - a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Az NTAK regisztrációs felületről bővebb információk az NTAK információs oldalán olvashatóak: https://info.ntak.hu/

További információ: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Ügyfélszolgálatán a 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika [kukac] 1818 [pont] hu e-mail címen.

Kérem fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Kiskőrös, 2021. október 14.

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról
216.65 KB
tajekoztatas-vendeglato-uzletek-reszere-ntak-regisztraciorol.pdf

Hasonló cikkek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2021. november 26-án.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2021. november 19-én.
Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő, melyek forrása a police.hu oldal.