Tájékoztatás a fakivágás szabályairól

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket (fákat, cserjéket) közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni, függetlenül attól, azokat ki ültette.

A közterületen lévő fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet – 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal - kell benyújtani a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. ajtó 1. iroda, Ügyintéző: Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens).
A formanyomtatvány letölthető vagy elektronikusan kitölthető az Önkormányzati Hivatali Portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon.

Az eljárás illetékmentes.
A kérelmet indokolni kell.

Az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágás esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosítónak 3 napon belül be kell jelenteni a jegyzőhöz.

A fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Közterületen, fás szárú növények pótlása nem történhet az alábbi inváziós fajú fás szárú növényekkel: fehér akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo).

A magánterületen belül lévő fák kivágása nem engedélyköteles, vagyis a saját telkén mindenki maga döntheti el, mit szeretni kivágni.

A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke. Ezért kérjük, hogy környezetünk védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.

Tájékoztatás a fakivágás szabályairól
105.65 KB
fakivagas-tajekoztatas.pdf