Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján, Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshelyüzemeltetés bejelentésének rendjét határozza meg.

A hatáskör gyakorlója: Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség: Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő szálláshely esetében

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány online, értelemszerű kitöltése https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas Ágazgat: Ipar-kereskedelem, ügytípus: szálláshely menüpont alatt választható ki;
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérleti szerződés, szívességi használatról szóló szerződés stb.) vonatkozó okirat
 • Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező, hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • szálláshely alaprajza
 • használatbavételi engedély - egyéb szálláshely kivételével
 • Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el, meghatalmazás
 • Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem a vállalkozó jár el, meghatalmazás
 • Vendégkönyv
 • Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum

Az ügyet intéző osztály: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. sz. iroda 1. ajtó
Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens
Telefon: 78/513-120/237 mellék,
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 12:30 - 18:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: nincs ügyfélfogadás

Az eljárásért fizetendő illeték/díj: Illetékmentes.

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - a törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése iányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek elektronikus ügyintézésre kötelezettek (Pl. ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet - egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb., költségvetési szerv, ügyfél jogi képviselője).

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az eljáró szakhatóság kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

A jegyző a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján beadott bejelentés adatait a Rendelet 12. §-a szerint nyilvántartásba veszi.

Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű az ügyintézővel személyesen egyeztetni.

A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást, illetőleg a szálláshely megszűnését az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles a jegyzőnek bejelenteni, aki ezt a nyilvántartáson átvezeti.

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása
150.71 KB
szallashely-uzemeltetesi-engedely.pdf