Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügymenetleírása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

 • gyermekétkeztetés esetén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. §-ban meghatározott: ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételnek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
 • a Gyvt.20/A. §-ban meghatározott alapösszegű, vagy emelt összegű pénzbeli támogatásnak (augusztus, november hónapban),
 • a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

 • a gyermek tartására köteles, és
 • nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb

 • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig,
 • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig

megállapítja a gyermek, illetve a nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

 • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Illetékesség

A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező

életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • kérelem
  jövedelemigazolás:
  • a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme,
  • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga.
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet, Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja, a gyámhivatal e megállapodásukat - kérésükre - jegyzőkönyvben rögzíti.
 • a 18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

A családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül. Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pont: nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik,

 • vagyonnyilatkozat

Az ügyet intéző osztály

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási Osztály, Szociális és Igazgatási Csoport emelet 8. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Telefon: 78/513-120 /225 mellék
Telefax: 78/312-160,
E-mail: gyermekvedelem [kukac] kiskoros [pont] hu

Általános ügyfélfogadási rend

Hétfő: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 16:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 - 12:00 és 1230 - 18:00
Csütörtök: 800 - 12:00 és 1230 - 16:30
Péntek: 8:00 - 12:00

Ügyintéző elérhetősége

Dénes Jánosné

Telefon:78/513-120/225 mellék
Telefax: 78/513-129
E-mail: gyermekvedelem [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyintézés határideje és díja

 • 8 nap
 • a gyámhatósági eljárás költség-, és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Ügyfélkapu igénybevételével lehetséges. Az ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos tudnivalók a www.kiskoros.hu oldalon található.

Az alkalmazott jogszabályok

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Ügymenet gyermekvédelmi kedvezmény
455.04 KB
ugymenet-gyermekved-kedvezmeny-2020.pdf