Rendőrségi ajánlás a 2022. évi népszámláláshoz

Rendőrségi ajánlás a 2022. évi népszámláláshoz

A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1. és november 28. között Magyarországon a teljes népességre kiterjedő népszámlálást végez.

Október 20. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet. Fontos tudni, hogy az összeíró időszakban az embereknek nem kell be-engedniük a számlálóbiztost az ingatlanjaikba, mert az interjú az utcán, vagy a lépcsőházban, illetve egyéb közösségi helyiségben is lebonyolítható.

Ne feledjék! A népszámlálás során a számlálóbiztosok a személyes irataikat nem kérik, ők vi-szont hitelt érdemlően, az okmányaikkal tudják igazolni magukat. Van számlálóbiztosi igazol-ványuk, amelyen szerepel a nevük és az azonosítószámuk, azonban kérésre fényképes igazol-vánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) is igazolják számlálói jogosultságukat.

Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, legyenek körülte-kintőek. Kérhetnek tájékoztatást a számlálóbiztosról a Központi Statisztikai Hivatal ingyene-sen hívható 06-80/080-143 számán. Itt a cím megadása után a telefonos operátor megkeresi a címhez rendelt számlálóbiztost, és megadja a nevét, igazolványszámát.

Amennyiben minden elővigyázatosság ellenére bűncselekmény áldozatává váltak, hívják az ingyenes 112-es segélyhívó számot.

Kérjük, hogy a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható adatokat - mint például elkövető vagy elkövetők száma, személyleírása, az általuk használt gépjármű, vagy az ingatlanból tör-ténő távozásuk iránya - a lehetőségekhez képest pontosan adják át a rendőrség számára.

Ha úgy látja, hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de személyesen is tehet be-jelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.

Rendőrségi ajánlás a 2022. évi népszámláláshoz
343.09 KB
elbir-nepszamlalas-2022-1.pdf

Hasonló cikkek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2022. december 2-án.
A 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet  1. §-a jogszabályi felhatalmazása alapján a Képviselő-testület 107/2022. sz. határozatával  2022. december 22. napjától 2023. január 06.
Felhívjuk az ipari tevékenységet folytatók figyelmét, hogy Kiskőrös Város Jegyzője, mint engedélyező hatóság a megnövekedett külterületi illegális hulladékelhagyás miatt kiemelt hatósági ellenőrzést rendel el az alábbi tevékenységet folytatóknál.