Rendőrségi ajánlás a 2022. évi népszámláláshoz

Rendőrségi ajánlás a 2022. évi népszámláláshoz

A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1. és november 28. között Magyarországon a teljes népességre kiterjedő népszámlálást végez.

Október 20. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet. Fontos tudni, hogy az összeíró időszakban az embereknek nem kell be-engedniük a számlálóbiztost az ingatlanjaikba, mert az interjú az utcán, vagy a lépcsőházban, illetve egyéb közösségi helyiségben is lebonyolítható.

Ne feledjék! A népszámlálás során a számlálóbiztosok a személyes irataikat nem kérik, ők vi-szont hitelt érdemlően, az okmányaikkal tudják igazolni magukat. Van számlálóbiztosi igazol-ványuk, amelyen szerepel a nevük és az azonosítószámuk, azonban kérésre fényképes igazol-vánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) is igazolják számlálói jogosultságukat.

Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, legyenek körülte-kintőek. Kérhetnek tájékoztatást a számlálóbiztosról a Központi Statisztikai Hivatal ingyene-sen hívható 06-80/080-143 számán. Itt a cím megadása után a telefonos operátor megkeresi a címhez rendelt számlálóbiztost, és megadja a nevét, igazolványszámát.

Amennyiben minden elővigyázatosság ellenére bűncselekmény áldozatává váltak, hívják az ingyenes 112-es segélyhívó számot.

Kérjük, hogy a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható adatokat - mint például elkövető vagy elkövetők száma, személyleírása, az általuk használt gépjármű, vagy az ingatlanból tör-ténő távozásuk iránya - a lehetőségekhez képest pontosan adják át a rendőrség számára.

Ha úgy látja, hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de személyesen is tehet be-jelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.

Rendőrségi ajánlás a 2022. évi népszámláláshoz
343.09 KB
elbir-nepszamlalas-2022-1.pdf

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.
A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy
A Központi Statisztikai Hivatal a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, életkörülményeiről gyűjt adatokat.