Prémium Euró Magyar Állampapír - Minden generációnak

Prémium Euró Magyar Állampapír - Minden generációnak

Amit a Prémium Euró Magyar Állampapírról tudni kell


A Magyar Államkincstár szeptember hónaptól, havonta kettő alkalommal ügyfélfogadást tart a Kiskőrös, Luther M. tér 1. szám alatti ingatlanban.

A Kincstári startszámlán (babakötvény) túlmenően valamennyi állampapír esetén készpénzmentes, teljeskörű szolgáltatást biztosítanak a kihelyezett ügyfélszolgálaton.

Szeptember hónapban az ügyfélfogadás: 1.-én és 22.-én 9:00 - 15:00 óra közötti időszakban.


A Prémium Euró Magyar Állampapír névre szóló, dematerializált, értékpapírszámlán elhelyezett állampapír.

Futamidő: 3 és 5 év

Alapcímlet: 1 euró

Kamatozás: változó, kamatfizetés félévente történik.
Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével egyenlő.
Kamatbázis alatt a kamat megállapítás napját hárommal megelőző hónap és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként az adott kamat megállapítás napját megelőzően időben utolsóként hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékét kell érteni.
A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor.
Futamidő végén a kamat a tőkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

Kamatadó: kamatadó mentesség a 2019. június 1. után kibocsátott sorozatokra*. A 2019. június 1-jét megelőzően kibocsátott Prémium Euró Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adó köteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 15% vagy akár 0%**
Vásárlói és átruházása: belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg, illetőleg ruházhatják át egymás között.

Értékesítés: A Prémium Euró Magyar Állampapír forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összegével egyezik meg.

Visszavásárlás: A Kibocsátó a Magyar Államkincstár útján napi vételi árfolyamot jegyez a Prémium Euró Magyar Állampapír sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a Magyar Államkincstár üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak.

Forgalmazó: A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodái és Értékesítési pontjai, valamint WebKincstár. További részletes információkat keresse weboldalunkon! allampapir.hu

*Tartós befektetési számlán való lekötés esetén az ötéves lekötési időszak letelte előtti megszakítás esetén személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség merül fel.

**Tartós befektetési számlán való lekötés esetén, az 5 éves lekötési időszak végén.


Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Prémium Euro

Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a fogyasztói-árindex illetőleg a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

A Prémium Euró Magyar Állampapír forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozatra irányadó Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza, melyek megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu honlapon.

Készült: 2020. június 4. visszavonásig érvényes.


A Magyar Állampapír többféle befektetői igényre nyújt megoldást

Állampapírok Futamidő Kamatozás* Alapcímlet Vásárlói kör
Egyéves Magyar Állampapír
(1MAP)
1 év fix 10 000 Ft Belföldi és külföldi magánszemélyek
(devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek)
Magyar Állampapír Plusz
(MAP Plusz)
5 év fix, sávos 1 Ft
Prémium Magyar Állampapír
(PHÁP)
3 és 5 év változó: kamatbázis + kamatprémium
kamatbázis: a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértéke
1 000 Ft
Prémium Euró Magyar Állampapír
(PEMÁP)
3 és 5 év változó: kamatbázis + kamatprémium 1 €

Magyar Állampapírba történő befektetés előnyei

  • Biztonság: a névérték és a kamat kifizetését az állam garantálja.
  • Kamat: magas, általában a piaci szinteket meghaladó kamatot biztosít.
  • Rugalmas: az állampapírok árjegyzés keretében lejárat előtt is értékesíthetőek  (ám ebben az esetben a befektetőt kamat,- vagy árfolyamveszteség érheti).
  • Változatos: többféle futamidő, kamatozás és címlet.
  • *Kamatadó-mentesség a 2019. június 1. után kibocsátott lakossági állampapír-sorozatokra.
  • *Adókedvezmény a 2019. június 1. előtt kibocsátott állampapírokra: tartós befektetési számla (TBSZ) esetén az állampapírokon elért kamat, illetve hozam jelentős adó kedvezménnyel vagy akár adómentesen kerülhet a befektetők számára kifizetésre.
  • Széleskörű értékesítési hálózat.
Állampapír - tájékoztató
694.84 KB
allampapir-tajekoztato.pdf

Hasonló cikkek

1 fő útüzemeltető munkás- C kat. jogosítvánnyal (7919) Kiskőrös 1 fő adminisztrátor középfokú német nyelvismeret (4112)Kiskőrös 1 fő halászati foglalkozás (9332) Akasztó
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól - 2021. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról.
Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért 2020. szeptember 19. és november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre.